Prof. dr. Alvydui Butkui suteiktas VDU asocijuoto emerito vardas

2023 m. spalio 11 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Letonikos centro įkūrėjui ir ilgamečiam jo vadovui (1994–2020) prof. dr. Alvydui Butkui suteiktas VDU asocijuoto emerito vardas.

Profesorius buvo VDU Atkuriamosios Tarybos ir Atkuriamojo Senato narys, universitete inicijavo lituanistikos studijų atkūrimą, dirbo ir Lituanistikos katedros vadovu (1990–1993), beveik 30 metų lituanistikos programos studentams dėstė latvių kalbos, baltų filologijos įvado, dialektologijos, arealinės lingvistikos ir kitas disciplinas, vadovavo bakalauro ir magistriniams darbams.

Palaikydamas ryšius su latvių baltistais, profesorius iniciavo bendradarbiavimo sutarčių su Latvijos aukštosiomis mokyklomis pasirašymą, taip pat rūpinosi ir Latvijos Universiteto Lituanistikos centro įkūrimu, studentų ir dėstytojų mainais.

Greta universitetinės veiklos A. Butkus palaikė ryšius su Kauno latvių bendruomene, buvo vienas iš Lietuvių-latvių draugijos atkūrimo Kaune iniciatorių, iki šiol vadovauja asociacijai „Lietuvos ir Latvijos forumas“.

Studentai ir visi besidomintys latvių kalba, istorija bei kultūra džiaugiasi sudarytomis ar išleistomis profesoriaus knygomis – „Latvių-lietuvių kalbų žodynu“ (2003), „Lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynu“ (2011), „Lietuvių ir latvių kalbų vadovu“ (išėjo 4 laidos, naujausia – 2013), vadovėliu „Latvių kalba: gramatika ir pratimai“ (2006, 2008), monografiniais leidiniais „Latviai“ (1995), „Lietuvių pravardės“ (1995), „Lietuvių pravardžių žodynu“ (elektroninė laida 2022 m.) ir kitais.

Džiaugiamės, kad profesorius ir toliau turtins universiteto bendruomenę, ir linkime įkvėpimo naujiems darbams!