Skelbiamas papildomas priėmimas į magistrantūros studijas

Nuo liepos 15 d. stojantieji gali pretenduoti į likusias laisvas magistrantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas bei į studijų programose Praktinė filosofija ir Mokyklinė psichologija atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas. Prašymus bus galima pateikti iki rugpjūčio 22 d. internetu adresu https://epasirasymas.vdu.lt/. Šiame etape gali dalyvauti ir asmenys, dalyvavę ankstesniuose etapuose, stojimo mokesčio iš naujo mokėti nereikia, pridedama ta pati mokėjimo kvito kopija.

Papildomo priėmimo antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 22 dieną, informuojant kiekvieną asmeniškai.

Priėmimas į ištęstines (podiplomines) magistrantūros ir vientisųjų studijų aukštesniųjų kursų studijas

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo priėmimą ir į valstybės nefinansuojamas ištęstinės formos magistrantūros (podiplomines) studijas, kurios skirtos asmenims, siekiantiems tobulinti kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ar persikvalifikuoti.

Šios studijos organizuojamos orientuojantis į studijuojančiųjų poreikius, darbo rinkos reikalavimus, o studijų grafikas sudarytas taip, kad būtų patogu dirbantiems asmenims. Sėkmingai baigus šias studijas, išduodamas įgytą laipsnį patvirtinantis magistro diplomas. Prašymai priimami internetu iki rugpjūčio 22 d. 

Priėmimą į ištęstines magistrantūros (podiplomines) ir vientisąsias studijas vykdo:

  • VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas (Verslo entreprenerystės bei Marketingo ir pardavimų studijų programos);
  • Gamtos mokslų fakultetas (Aplinkosaugos organizavimo, Biocheminės analizės, Molekulinės biologijos ir biotechnologijų, Taikomosios biotechnologijos studijų programos);
  • Socialinių mokslų fakultetas (Mokyklinės psichologijos, Sveikatos psichologijos, Organizacinės psichologijos, Socialinio darbo studijų programos);
  • Švietimo akademija (Švietimo vadybos, Įtraukiojo ugdymo: socioedukacinės industrijos studijų programos);
  • Teisės fakultetas vykdo priėmimą į podiplomines Teisės vientisąsias studijas.

Priėmimas į papildomąsias studijas

Vykdomas priėmimas į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas, kurios skirtos norintiems studijuoti magistrantūros studijose, tačiau neturintiems priėmimo sąlygose nurodyto išsilavinimo. Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu iki rugpjūčio 20 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas:

  • VDU Studijų departamentas
  • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 963
  • El. paštas studijos@vdu.lt