Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. 12 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės), dvigubą ar pedagogo kvalifikaciją suteikiančias bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2018 m., taisykles, konkursinio balo sandarą, kainą ir kt. galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti bakalauro studijų programų skiltyje.

VDU įdiegta moderni, Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija, kuri studentams suteikia galimybę derinti studijas bei laisvę rinktis, patiems projektuoti savo studijas. Greta pagrindinių studijų programų VDU taip pat siūlo gretutines studijas, individualią studijų programą „Academia cum laude“, didžiausią užsienio kalbų mokymosi pasirinkimą, Verslo praktikų centro verslumo kompetencijų ugdymo programas, tarptautinių mainų galimybes ir kt.

Nuotolinės studijos

VDU vykdo ir nuotolines Švietimo ir informacinių technologijų bakalauro studijas. Tai unikali studijų programa Lietuvoje, kurią baigus įgyjamas andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro laipsniai. Studijų programą kviečiami rinktis asmenys, neturintys galimybės studijuoti nuolatine forma ir lankyti paskaitų dieną. Nuotolinių studijų priėmimas vykdomas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, prašymą pateikiant internetu.

Šiais metais, norintieji studijuoti Verslo administravimą, gali rinktis ne tik dienines, bet ir nuotolines studijas. Priėmimas vykdomas per LAMA BPO informacinę sistemą. Stojantieji gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek  ir valstybės nefinansuojamas vietas.

Daugiau informacijos apie nuotolines studijas.

Gretutinės studijos

Įstojusiems į VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Matematikos ir jos taikymo studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Filosofijos ir politinės kritikos gretutinės programos dalykus, kartu su Matematikos ir jos taikymo programos diplomu bus įteikiamas Filosofijos ir politinės kritikos gretutinės programos baigimo pažymėjimas.

VDU universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo rugpjūčio 1 d.  taip pat galės prašymą pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus.

Dokumentų pateikimas

Pildant universitetinio priėmimo prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą, jame nurodant nuo vieno iki trijų pageidavimų;
  • Kūrybinį aplanką (portfolio) ir motyvacinį laišką (stojantiesiems į Muzikos produkcijos, Naujųjų medijų meno studijų programas);
  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje.

Universitetinio papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 23 d. kiekvieną stojantįjį informuojant asmeniškai. Daugiau informacijos.

Detaliau apie priėmimo į bakalauro studijas sąlygas ir taisykles

Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama universiteto internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Informaciją apie studijas teikia:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • El. paštas vdu@vdu.lt