Dėstytoja Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė – išskirtinės knygos vertėja

2016 m. gegužės pradžioje lietuviškai išleista arbatos ceremonijos meistrės Senjū Tanakos knyga „Japoniška arbatos gėrimo ceremonija pradedantiesiems“. Ją iš japonų kalbos vertė (VDU)Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) dėstytoja Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė. Knygą išleido Kyūmeikan kendo mokykla, o pagrindinis rėmėjas buvo Japonijos fondas. Tai – pirmasis arbatos ceremonijai skirtas leidinys lietuviškai.

„Japoniška arbatos gėrimo ceremonija pradedantiesiems“ japonų kalba pasirodė 2013 m. ir yra skirta supažindinti su sudėtingomis arbatos ceremonijos taisyklėmis bei etiketu, atskleidžia šio rafinuoto meno istoriją, filosofiją, principus. Ji skirta visiems, kurie domisi arbatos ceremonija ir norėtų ją išbandyti praktiškai arba suprasti, kas vyksta arbatos kambario erdvėje ritualo metu.

Meistrė Senjū Tanaka yra arbatos ceremonijos meistrų dinastijos palikuonė, Japonijos arbatos ceremonijos asociacijos mokymo centro vadovė. Šio meno pradėjo mokytis nuo trejų metų, tobulinosi pas asociacijos prezidentą, leidžia mėnesinį arbatos ceremonijos žurnalą. Vadovaujasi nuostata, kai į arbatos kambariuo papuošimus, patį arbatos kambarį bei naudojamus įrankius žvelgiama su didele pagarba, taip branginama žmonių tarpusavio bendravimo harmonija.

Knygos vertėja Kristina Barancovaitė Skindaravičienė – labai ilgą laiką domisi Japonija ir jos kultūra, magistrantūros studijas baigė Vasedos universitete, ne kartą šioje šalyje stažavosi. Kelioliką metų dirbo Azijos studijų centre kaip mokslo darbuotoja, šiuo metu dėsto japonų kalbą bei japonų kultūros istoriją VDU Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų (RASK) programoje.