Prof. dr. Ineta Dabašinskienė

Mokslinių tyrimų sritys: psicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika, daugiakalbystė ir kalbos politika, sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė.
Gyvenimo aprašymas
ineta.dabasinskiene@vdu.lt