Penktoji Kauno istorijos olimpiada moksleiviams

VDU Kauno istorijos centras kovo 18 d. organizuoja svarbiausią regiono jaunųjų istorikų renginį – penktą kartą vyksiančią Kauno istorijos olimpiadą. Joje  kviečiami dalyvauti Kauno miesto ir rajono 5–12 klasių mokiniai, besidomintys lokaline istorija. Penktosios olimpiados teminė dalis – „Literatūrinis Kaunas“, jai bus skirta iki 30 procentų užduočių. Likusios užduotys skiriamos bendrosioms Kauno miesto ir regiono istorijos temoms. 

Iniciatyva neliko be atsako

Tai pirmasis tokio masto regioninei istorijai skirtas renginys Lietuvoje, rengiamas VDU Kauno istorijos centro iniciatyva. Pirmojoje olimpiadoje dalyvavo 150 jaunuolių. Per kelerius metus besiregistruojančių skaičius ėmė viršyti 300 mokinių iš daugiau nei 50 mokyklų.

VDU Kauno istorijos centro vadovas prof. Jonas Vaičenonis sakė: „Vytauto Didžiojo universitetas nuo 1996 m. aktyviai vykdo kaunistikos tyrimus: iki šiol įvyko dvidešimt Kauno istorijos konferencijų, išleista penkiolika akademinio „Kauno istorijos metraščio“ tomų, pirmoji akademinės „Kauno istorijos“ dalis, parengta ilgamečio centro vadovo prof. Zigmanto Kiaupos. O dabar jau penktus metus Kauno istorijos centras savo veiklą plečia bendradarbiaudamas su miesto ir rajono mokyklomis. Tikime, kad mūsų, universiteto žmonių, darbas tampa prasmingas tik tuomet, kai pasiekia visuomenę“.

Anot organizatorių, renginiu siekiama stiprinti VDU bei bendrojo lavinimo mokyklų ryšius, prisidėti prie gabių moksleivių atpažinimo ir skatinimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, kultūros ir mokslo įstaigų partnerystės.

„Nuolatinė mūsų partnerė yra Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kaunistikos skaitykla, jos darbuotojai visada maloniai laukia moksleivių ir iš anksto ruošia reikalingą literatūrą. Juolab kad bibliotekos parengti miesto ir regiono istorijos leidiniai įtraukti į olimpiados skaitinių sąrašą“, – pabrėžė olimpiados koordinatorė Inga Puidokienė.

Dėmesys literatūriniam Kaunui

Pirmoji VDU Kauno istorijos olimpiada buvo apžvalginė. Vėlesnės – teminės. Mokiniai gilinosi į švietimo ir mokslo raidą Kaune, daugiatautę ir daugiakultūrę bendruomenę, istorijos raišką architektūroje.

Anot VDU Istorijos katedros dėstytojo Domo Boguševičiaus, mintį trečdalį olimpiados užduoties kasmet skirti kuriai nors temai lėmė noras atskleisti intriguojančius kaunistikos klausimus ir rūpestis mokinių motyvacija.

„Drauge nesinorėjo atsisakyti bendrųjų istorijos temų, kurie leidžia mokiniams išnaudoti ankstesniųjų metų įdirbį. Šiuo aspektu Kauno olimpiada skiriasi nuo metais vėliau pradėtos organizuoti Vilniaus istorijos olimpiados“, – pastebėjo jis.

Šiemet olimpiados dalyviai susipažįsta su literatūriniu Kaunu amžių tėkmėje. Į literatūrą siūloma pažvelgti ne iš literatūrologų, bet istorikų perspektyvos. Tema apima labai platų klausimų pluoštą: Kauno istorijos atspindžius grožinėje literatūroje, literatūrizuotus miesto ir regiono aprašymus keliautojų prisiminimuose, spaudoje, memuaruose, rašytojų veiklą mieste ir regione, knygų ir literatūrinės periodikos leidybą bei platinimą: leidinius, jų redakcijas ir autorius; leidyklas, spaustuves, knygynus; skaitymo kultūrą ir skaitymo populiarinimą: asmenines ir institucijų bibliotekas, literatūrinius renginius, sambūrius ir pan. Tiesa, mokiniai pagal amžių suskirstyti į keturias besivaržančiųjų grupes, todėl jiems nereikia vienodai detaliai išmanyti visų miesto istorijos aspektų.

Anot prof. J.Vaičenonio, olimpiados rengėjai kasmet stengiasi dalyviams pateikti originalių, netipinių užduočių, skatinančių neįprastai perskaityti miesto istoriją. Mokiniams yra tekę analizuoti vaizdo siužetus, tikrinti literatūrizuoto pasakojimo patikimumą, pagal pateiktą informaciją rašyti straipsnį apie laikinąją sostinę į 1938-ųjų britų dienraštį. Be to, per kelerius metus susikaupė solidus pluoštas metodinės medžiagos, kuri kasmet nemokamai viešinama dalyviams ir jų mokytojams.

Prielaidos gyvastingumui

Per kelerius metus olimpiada padėjo išryškinti regiono mokyklų istorijos lyderius. Olimpiadininkai, puikiai pasirodę VDU renginyje, dažnai tampa ir kitų humanitarinių konkursų lyderiais. Kaip pastebi D.Boguševičius, nemaža dalis olimpiados nugalėtojų pasirinko humanitarines ir menų studijas,.

Organizatoriai įsitikinę, kad renginys padeda neigti vis dar gajų mitą, kad Kaunas – išimtinai technokratinis miestas. Jame yra daug humanitarikai gabaus, kūrybiško jaunimo.

Kauno istorijos centras rūpinasi ir moksleivius rengiančiais mokytojais. Per kiekvieną renginį pedagogai yra kviečiami į nemokamas VDU Istorijos katedros mokslininkų ir partnerių paskaitas. Šiemet mokytojų laukia neįprasta kvalifikacinė veikla –  „Ekskurso“ komandos paruošta ekskursija „Kauno stoties rajonas. Beieškant Raudonmedžio rojaus“. Populiarios ir kauniečių jau pamėgtos iniciatyvos autoriai žada neįprastas bei intriguojančias literatūrinio Kauno paieškas.

Olimpiados renginius pabaigs tradicinė nugalėtojų apdovanojimo šventė, balandį vyksianti VDU Didžiojoje auloje. Renginį tradiciškai papuoš VDU Muzikos akademijos studentų pasirodymai ir olimpiados globėjų sveikinimai.

Detalesnė informacija apie olimpiados eigą pateikiama informaciniame leidinyje.

Olimpiados programa