Pasirašytas naujas baltistikos studijų ir centrų projektas

2017 m. vasario 2 d. buvo pasirašyta projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) sutartis. Projekto finansuojamo Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis koordinatorius – Vilniaus universitetas, partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Projekto trukmė – 6 metai (2017-2023), vertė – 5,8 mln. Eur.

Projekto tikslas – lituanistikos (baltistikos) centrų, veikiančių  užsienio universitetuose, stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas. Projekte dalyvauja 37 užsienio centrai iš viso pasaulio.  Didžiausias dėmesys jame bus skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui į akademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, Lietuvos dėstytojų paskaitų skaitymas užsienio baltistikos centruose ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimų rezultatų. Vyks  užsienio dėstytojų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei kvalifikacijos tobulinimo kursai, edukaciniai renginiai – vasaros lietuvių kalbos ir kultūros mokyklos bei dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje VDU mokslininkų pajėgomis bus sukurtas portalas LABAS, skirtas visiems lietuvių kalbos (besi)mokantiems.

Šis projektas yra 2012-2014 m. Lietuvoje vykdytų projektų tęsinys. Prieš 2 metus sėkmingai buvo įgyvendinti trys panašūs projektai, suvieniję Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose veikiančių centrų lituanistikos dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų bendruomenes. Vieną iš šių trijų projektų „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) koordinavo Vytauto Didžiojo universitetas.