Partnerių iš Japonijos vizitai VDU

Kandos tarptautinių studijų universiteto (Japonija) delegacijos vizitas 

Vasario 14-20 dienomis VDU lankėsi Japonijos Kandos tarptautinių studijų universiteto (Kanda University of International Studies, KUIS) studentai. Savaitę trukusio studijų vizito metu 33 studentai dalyvavo įvairiose edukacinėse ir kultūrinėse veiklose – lankė bendras paskaitas su lietuviais studentais, susitiko su VDU studentų klubu „Hashi“, apsilankė Kauno miesto savivaldybėje, susitiko su VDU administracija – rektoriumi, TRD ir HMF atstovais. Kadangi vizituojantys studentai iš KUIS studijuoja „Global liberal arts“ studijų programoje, kurioje ypatingas dėmesys tenka vystymosi ir taikos temoms, Antrojo pasaulinio karo ir žydų istorijos vietų lankymas buvo ypač aktualūs.

Šie Kandos tarptautinių studijų universiteto studentai 2021 m. vasarą jau dalyvavo savaitės trukmės nuotoliniuose vasaros kursuose. Jų metu buvo išklausytos paskaitos apie Lietuvos ir žydų Lietuvoje istoriją, ryšius tarp Lietuvos ir Japonijos, tarptautinį bendradarbiavimą ir kt., tad programos dalyviai jau buvo virtualiai susipažinę su Lietuva ir Kaunu, o gyvo vizito metu turėjo progą turimas žinias pasitikrinti.

Virtuali programa Saga universiteto (Japonija) studentams

Vasario 28 – kovo 12 dienomis Japonijos Sagos universiteto studentai VDU dalyvavo nuotolinėje dviejų savaičių edukacinėje programoje, kurios metu daugiau sužinojo apie Vytauto Didžiojo universitetą, Azijos studijų centrą, buvo supažindinti su Kaunas2022 projektu bei svarbiausiais šio projekto renginiais. Siekiant studentus supažindinti su Lietuva, jos kultūra, kalba, ryšiais su Japonija, buvo sudaryta įvairiapusė programa. Įvairių specialybių studentai mokėsi gaminti Užgavėnių kaukes su VDU studentų klubu „Hashi“, lankėsi virtualioje ekskursijoje, klausėsi paskaitos apie Lietuvos ir Japonijos tarpasmeninės komunikacijos principus, lietuvių kalendorinių švenčių tradicijas, ekonominius Lietuvos ir Japonijos santykius bei kartu su VDU studentais dirbo Japonų kalbos ir kultūros paskaitose!

Programos metu Saga universiteto studentai ne tik lankė įvairias paskaitas, tačiau taip pat bendravo ir su VDU studentais. Kiekvienas studentas turėjo savo bičiulį, su kuriuo bendravo anglų arba japonų kalba. Tikimės, kad bendravimas tęsis ir greitu metu studentai turės galimybę susitikti gyvai! Dėkojame visiems dėstytojams ir studentams prisidėjusiems prie programos įgyvendinimo.