Nestor Luksas: „Nors mus skiria tūkstančiai kilometrų, mūsų širdys plaka lietuviškai.“

 

Lapkričio 27–gruodžio 1 d. Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė Rūta Eidukevičienė ir Tarptautinių ryšių departamento direktorė Ilona Kazlauskaitė lankėsi Argentinoje. Vizito tikslas – stiprinti VDU ryšius su partneriniais Argentinos universitetais ir šios šalies lietuvių bendruomenėmis. Šiuo metu VDU Buenos Airėse turi du partnerius – Universidad Torcuato di Tella ir Universidad de Belgrano.  

Šį kartą VDU atstovės apsilankė Buenos Airėse įsikūrusiame Torcuato di Tella universitete, kuriame šiuo metu pagal Erasmus+ programą studijuoja dvi VDU studentės. Vizito metu HMF dekanė susitiko su Istorijos ir socialinių mokslų fakulteto kolegomis ir aptarė ne tik studentų, praktikantų ir dėstytojų mainų perspektyvas, bet ir galimybę integruoti virtualias paskaitas į abiejų universitetų studijų procesą – kolegos iš VDU galėtų pasidalinti savo paskaitomis apie Vidurio ir Rytų Europos istoriją, politiką ir visuomenę, o kolegos iš Argentinos papildytų VDU studijas paskaitomis apie Lotynų Amerikos istoriją ir aktualijas. Su Torcuato di Tella universiteto kolegomis taip pat buvo aptartos bendrų mokslo tyrimų perspektyvos, ypač migracijos, diasporos studijų, daugiakalbystės srityse. 

Labai svarbūs buvo susitikimai su Argentinos lietuvių diaspora, kuri labai stengiasi palaikyti glaudžius ryšius su mūsų šalimi. Viešnios iš Lietuvos susitiko su Berisso miesto lietuvių draugijos „Nemunas“ valdybos nariais ir aptarė bendradarbiavimo galimybes – dalyvavimą VDU organizuojamuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose, studentų iš Lietuvos praktikas, archyvinių tyrimų ir platesnes kultūrinio bendradarbiavimo galimybes, pavyzdžiui, tarp Argentinos šokių kolektyvo „Nemunas“ ir VDU tautinių šokių kolektyvo „Žilvitis“.  

Rūta ir Ilona taip pat apsilankė Argentinos lietuvių centre Buenos Airėse, kur bendruomenei buvo pristatytos VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklos, lietuvių kalbos ir kultūros kursai, kitos akademinio ir kultūrinio bendradarbiavimo galimybės. Džiugu, jog jau artimiausiuose VDU organizuojamuose lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursuose dalyvaus gausus būrys Argentinos lietuvių.  

Už susitikimų su Argentinos lietuvių bendruomene koordinavimą VDU dėkoja Pietų Amerikos atstovui LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijoje Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir viešnias itin šiltai priėmusiems bendruomenių nariams.