Netekome istoriko Gedimino Lesmaičio

2017 m. gruodžio 8-os dienos vakarą istorikų bendruomenę aplankė liūdna netektis – staiga mirė karo istorijos specialistas Gediminas Lesmaitis, turėjęs daug planų ir idėjų ateičiai. Deja, jo gyvenimo siūlas nutrūko pačiame darbų įkarštyje.

Gediminas gimė Vilniuje 1976 m. liepos 15 d., studijavo Vilniaus universitete, kuriame įgijo istorijos bakalauro ir magistro laipsnius. 2000 m. įstojo į istorijos krypties doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete ir, vadovaujamas prof. dr. Zigmanto Kiaupos, 2005 m. apgynė daktaro disertaciją tema „LDK samdomoji kariuomenė XV a. pab. – 1570 m.“. Laisvai kalbėjęs rusų ir lenkų kalbomis, Gediminas keletą kartų stažavosi Lenkijoje ir Ukrainoje, buvo gavęs Krokuvos Jogailaičių universiteto Šv. Jadvygos, Vokiečių instituto Varšuvoje R. Boscho ir kt. stipendijas, įsijungė į Vidurio Rytų Europos mokslininkų diskusijas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo istorijos tema.

Ypač svarbus Gedimino indėlis tiriant ir publikuojant ankstyvųjų naujųjų laikų istorinius šaltinius. 2011 m. „Baltų lankų“ leidykla išleido jo monografiją „LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje – XVI a. antrojoje pusėje“. Knyga susilaukė gero istorikų bendruomenės įvertinimo, buvo išversta į lenkų kalbą ir publikuota Varšuvoje (G. Lesmaitis, Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV – drugiej połowie XVI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2013, 204 p.). Šį pavasarį Gediminas rankose laikė naująjį savo darbą, LDK kariuomenės surašymų publikaciją, taip pat pasirodžiusią Lenkijoje (Popisy wojskowe pospolitego ruszenia Wielkiego Księstwa Litewskiego (1524–1566), opr. G. Lesmaitis, Białystok: Instytut badań nad dziedzictwem kulturowym Europy, 2016, 436 p.).

VDU bendruomenė liūdi dėl skaudžios netekties…