Studijų programa – Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. kviečiame studijuoti naujojoje bakalauro Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų studijų programoje. Studijų metu galėsite:

  • gauti įvairių mokslų sričių – kultūros studijų, istorijos, etnologijos, kalbotyros, literatūros, menotyros, politologijos, antropologijos – žinių;
  • pažinti Skandinavijos šalių kultūros istoriją, regiono materialųjį ir nematerialųjį paveldą;
  • gerai išmokti vieną regiono kalbą (nuo šio rugsėjo siūlysime rinktis norvegų arba švedų kalbą) ir įgyti antrosios regiono kalbos žinių;
  • atlikti mokslinio ar taikomojo pobūdžio kultūros tyrimus, bendrauti pasirinktąja kalba, versti iš jos tekstus, organizuoti kultūrinius renginius;
  • baigęs programą ir tapęs regiono kultūros specialistu, dirbti įvairiose mokslo, kultūros ir švietimo srityse, susijusiose su Skandinavijos šalimis, neformaliose kalbų mokyklose, vertimo biuruose, žiniasklaidoje, turizmo ir rekreacijos, kultūros ir meno, verslo ir kitose srityse. Būsi reikalingas visose įmonėse, kurių veikloje būtini skandinavų kalbų įgūdžiai ir kvalifikuotos Skandinavijos regiono sociokultūrinės, istorinės, politinės žinios. Skandinavijos šalių verslo įmonių ir jų siūlomų darbo vietų Lietuvoje vis daugėja!

Studijuojamų dalykų sąrašas

  • Kultūrų studijų ir etnologijos katedra
  • Telefonas  8-37 327832
  • El. paštas ksek@hmf.vdu.lt