Nacionaliniams stereotipams skirta paroda

VDU Humanitarinių moklsų fakultetas visus kviečia į nacionaliniams stereotipams skirtą parodą „Images and Propaganda. National Stereotypes from WW1 to today‘s European Union“

Stereotipai – tai kognityvinė priemonė, palengvinanti pasaulio pažinimą ir leidžianti iš karto asocijuoti žodį, vaizdą ar pasakojimą su tam tikra žmonių grupe, valstybe ir pan. Pastarąjį šimtmetį įsigalint masinei visuomenei, valstybės vis didesnį dėmesį ėmė kreipti į savo įvaizdį. Stereotupų „kūrimas“ apie save ir kitus tapo valstybių vis dažniau vartojamu įrankiu nubrėžiant bei parodant oficialią valstybės arba visuomenės tapatumo ir kitonškumo takoskyrą, politikos orientyrus.

Paroda „Images and Propaganda. National Stereotypes from WW1 to todays‘s European Union“ pasakoja, kaip daugelis Pirmojo pasaulinio karo metu ar po jo susikristalizavusių nacionalinių stereotipų išliko iki mūsų dienų, virto mūsų mentalinių žemėlapių dalimis ir tebedaro įtaką mūsų žvigsniams į save bei kitus. Parodos atidarymas 2020 m. vasario 13 d. 11 val. Vytauto Didžiojo universitete  (Putvinskio g. 23, I aukšto fojė), ją bus galima aplankyti iki vasario 29 d. Parodą pristatys ir šia proga viešąją paskaitą apie nacionalinius stereotipus skaitys dr. Andrea Griffante. Paskaita vyks Putvinskio g. 23-106.

Parodą parengė keturių Europos valstybių (Albanija, Italija, Lietuva, Vokietija) mokslo ir kultūros įstaigos,  dalyvaujančios ES finansuojamame projekte „EUIMAGE: New Nations – New National Stereotypes: Lessons from WWI to overcome national stereotypes in the EU” (Nr. 601922-CITIZ-1-2018-1-IT-CITIZ-REMEM).