Mokslinių monografijų pristatymas

2017 m. gegužės 30 d. 16 val. Kauno miesto rotušėje bus pristatytos dvi mokslinės monografijos, skirtos Kauno benediktinių vienuolyno tyrimams: Vaidos Kamuntavičienės „Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje“ ir Aušros Vasiliauskienės „Kauno benediktinių vienuolyno meninė savastis“. Renginį ves Liudas Glemža, o jame dalyvaus Zigmantas Kiaupa, Regina Laukaitytė, Laima Šinkūnaitė, s. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB ir knygos dailininkas Aurimas Švedas.

Organizatoriai: Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedra, Menotyros katedra, Kauno istorijos centras, Bažnyčios santykių su valstybe ir visuomene Lietuvoje tyrimų klasteris, Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyrius