Mokslininkai išreiškė palaikymą VDU

Vytauto Didžiojo universitetas sulaukė mokslininkų laiškų, kviečiančių priešintis dabartinei aukštojo mokslo pertvarkai ir išsaugoti, sustiprinti universitetą. Palaikymą VDU išreiškė žurnalo „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius, prof. dr. Jonas Jasaitis ir filosofas, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Radžvilas.

Buvau tarp tų, kurie 1989 metais pasirašė VDU atkūrimo Aktą, užbaigdami vieno – „kapsukinio“ universiteto erą, skatindami atkurti Lietuvą. Šis forumas įvyko net bet kur, o Kauno „politinio švietimo“ namuose – kolaborantų irštvoje.  Oho, kokie komentarai tuo metu pasklido iš Kapsuko universiteto vadovų lūpų. 

Turbūt tada niekas nesitikėjo, kad ruošdamiesi valstybės atkūrimo 100-mečiui, vėl iš naujosios valdžios išgirstume teiginį, kad „Lietuvai užtenka vieno universiteto“. Ir tai sako ne kažkoks trečiaeilis veikėjas, bet pats Seimo Pirmininkas – ką tik buvęs ASU profesorius, fakulteto dekanas. 

Lietuvos mokslininkų sąjungos taryba praneša, kad gegužės 27 d. rengiama išvyka į Smalininkuose (Jurbarko r.) doc. dr. Justino Stonio įkurtą Materialaus paveldo muziejų. Vykstame nuosavais automobiliais. Pakeliui aplankysime Raudonės ir Gelgaudų pilis (Jurbarko r.). Pageidaujančius dalyvauti išvykoje prašome registruotis „Mokslo Lietuvos“ el. paštu: mokslolietuva@gmail.com.  Kviečiame VDU bendruomenę dalyvauti išvykoje.  Užsiregistravusiems bus pateikta išsami informacija.  Kadangi išvykos dalyviai kelionę pradeda iš įvairių vietovių, siūlome nuo Kauno važiuoti plentu palei Nemuną. Pirmasis išvykos dalyvių susitikimas galėtų būti 11 val. ryto prie ant kalno prie Raudonės pilies (Jurbarko r. ). Jei yra kitų pasiūlymų, parašykite.

Ši išvyka bus ir mūsų protesto prieš Lietuvos universitetų naikinimo planą programos dalis. Parodysime plačiajai visuomenei, kur mus bando sugrąžinti vadinama „naujoji valdžia“. Perduokite geriausius linkėjimus VDU bendruomenei ir pakvieskite dalyvauti šioje pažintinėje ir protesto išvykoje. Tegu mūsų būna daug, tegu ir aktyvi VDU bendruomenė pasinaudoja proga išreikšti savo poziciją – išsaugoti ir net sustiprinti universitetą, kuris į Lietuvą atnešė šiuolaikišką universitetinio ugdymo sampratą.

Pagarbiai, prof. dr. Jonas Jasaitis

„Mokslo Lietuvos“ redakcija
J. Basanavičiaus g. 6, Vilnius
mokslolietuva@gmail.com

***

Laba diena,

Norint pasipriešinti vykdomai dar vienai voliuntaristinei ir pragaištingai universitetų „pertvarkai“ būtina atsižvelgti į tokių „reformų“ vidinę logiką, tikruosius tikslus ir vykdymo būdą lemiančius dažnai neįvardijamus priežastinius ryšius. Neatsitiktinai persiunčiu Vilniaus Forumo inicijuotą Kreipimąsi dėl būtinybės iš esmės keisti Lietuvoje vykdomą ekonominę ir socialinę politiką

Būtent tokia politika lemia, kad aukštasis mokslas finansuojamas nepakankamai. Kitaip negali būti šalyje, kurioje, palyginti su kitomis ES valstybėmis, turtingiausi piliečiai sumoka mažiausiai mokesčių  į  biudžetą. Todėl reikalauti, kad būtų didinamas valstybės finansavimas aukštajam mokslui, kartu nekeliant politinio reikalavimo keisti mokesčių politiką, būtų gana naivu ir beprasmiška. Nepakeitus valstybės ekonominės ir socialinės politikos tokiam didinimui iš tiesų niekada neatsiras lėšų. Tad būtų labai naudinga, kad kuo daugiau aukštųjų mokyklų darbuotojų galėtų susipažinti su Jums siunčiamu VF Kreipimusi, o pritariantieji jam – ir pasirašytų jį peticijų internetinėje svetainėje.

Savo ruožtu amžina lėšų stoka yra teisinamos nepabaigiamos neoliberalios „reformos“, kuriomis siekiama „optimizuoti“ mokslą ir studijas vis mažinant jų kaštus. Dabartinė „reforma“ yra logiška šios nuolatinės „pažangos“ viršūnė – jau net nebematoma reikalo slėpti, kad tikrasis jos tikslas yra „prichvatizuoti“ aukštųjų mokyklų turtą. Pirmąja tokios „reformos“ auka, kaip matyti iš toliau esančios straipsnio nuorodos, gali tapti LEU akademinė bendruomenė. Atkreipiu dėmesį, kad prie šio laiško pridedama VF paklausimo valdžios institucijoms dėl universitetų „jungimo“ reformos nuoroda. Šiuo paklausimu keliamas, o jo 9 punkte aiškiai formuluojamas principinis politinis klausimas: ar užsimota skubiai įgyvendinti „reforma“ nėra tik patogus pretekstas išgrobstyti tariamai „nereikalingą“ universitetų turtą?

Niekam nerūpi, kad po šios „reformos“ daug aukštųjų mokyklų darbuotojų atsidurs gatvėje. Rašau vildamasis, kad jeigu šis laiškas pasiektų Lietuvos aukštųjų mokyklų profsąjungų narius, darbuotojus, o ypač – studentus, ir būtų aiškiai suprasta jame įvardijama priežastinių ryšių grandinė, galbūt tai padėtų telktis ir solidariai reikalauti kitokių – demokratiškų, sąžiningų ir skaidrių – aukštojo mokslo sektoriaus pertvarkymų.

Vilniaus Forumas yra pasiruošęs pagal išgales prisidėti, kad reforma būtų nukreipta konstruktyvia – akademinei bendruomenei, visuomenei ir valstybei naudinga vaga. 

Kolegiškai linkėdamas drąsos, ryžto ir sėkmės 

Vytautas Radžvilas 

Peticija dėl būtinybės keisti Lietuvos socialinę ir ekonominę politiką

Vilniaus forumas. Klausimai dėl premjero sudarytos darbo grupės aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimui

Premjeras: LEU turtas bus parduotas