Moksleivių skaitovų konkursas „Tarp būtojo ir būsimojo laiko“

2018 m. kovo 15 d. (ketvirtadienį) Vytauto Didžiojo universitete vyks tradicinis respublikinis vyresniųjų klasių moksleivių skaitovų konkursas Tarp būtojo ir būsimojo laiko. Konkursas skiriamas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Jo gaire – „Tarp būtojo ir būsimojo laiko“ – tapo eilutė iš poeto Tomo Venclovos „Eilėraščio apie atmintį“. Šio konkurso tikslas –  reflektuoti laiką atrasti meniškų ir šiuolaikiškai skambančių lietuvių autorių poezijos ir prozos tekstų atskleisti įvairius atminties, buvimo čia ir dabar aspektus, ugdyti deklamavimo ir sceninės raiškos įgūdžius.

Konkurse užsiregistravo itin didelis skaičius dalyvių – net 51 moksleivis iš 30 Lietuvos mokyklų, juos ruošė 39 mokytojai!

Konkursą organizuoja VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedra, konkurso dalyvius vertins VDU Lituanistikos katedros dėstytojai, Nacionalinių Lietuvos ir Kauno dramos teatrų bei Kauno kamerinio teatro aktoriai, poetai, literatūrologai, meninio skaitymo meistrai – VDU studentai ir absolventai.

Renginyje lankysis ir sveikinimo žodį tars poetas, publicistas, literatūros tyrėjas, VDU Garbės profesorius Tomas Venclova.

Renginio bičiuliai  – VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, VDU studentų kūrybinė grupė „Declamationes“, Nacionalinis Kauno dramos teatras ir kiti.

Renginio programa.