Moksleiviams – kompetencijų ugdymo stovykla „Ateini ir pamatai!“

Pataruoju metu nebeužtenka gilintis tik į atskiras mokslo (biologijos, matematikos, ekonomikos, istorijos ir kt.) ar gyvenimo sritis. Šiandieniniame pasaulyje itin svarbus tarpdiscipliniškumas – gebėjimas kompleksiškai  vertinti bei spręsti problemas ir taip, remiantis skirtingomis žiniomis, kurti naujus veiklos modelius.

Visose gyvenimo srityse pereinama prie integruotu ugdymu(si) paremtos (STEAM) koncepcijos. Santrumpa STEAM žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (Technology),  inžinerijos (Engineering), meno/dizaino (Art) ir matematikos (Mathematics) sritis.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) balandžio 5-6 dienomis kviečia vyresniųjų klasių moksleivius dalyvauti stovykloje „Ateini ir pamatai!“, kur pasitelkiant biologijos, chemijos, ekologijos, matematikos, informatikos, multimedijos ir kitas žinias, taip pat savo smalsumą ir kūrybiškumą, bus analizuojamos ir sprendžiamos aktualios gyvenimo situacijos.

Šiandieninė darbo aplinka, rinka bei inovacijos būtent ir remiasi fundamentaliųjų, pamatinių mokslo sričių suvokimu ir pritaikymu. Tam, kad visos žinios būtų sėkmingai ir tikslingai pritaikomos – VDU moksleivius kviečia kartu lavinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius stovykloje „Ateini ir pamatai!“. Kompetencijų ugdymui skirtų praktinių ir komandinių užsiėmimų metu VDU dėstytojai bei studentai dalinsis savo patirtimi.

Apie stovyklą

VDU tęsia trijų dalių ir šešių svarbiausių kompetencijų, reikalingų šiandieninei rinkai, ugdymo ciklą „VDU Camp: ribų nėra“, skirtą vyresniųjų klasių moksleiviams. Pirmajame etape „Išnokink kūrybą“ rudenį 10-12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos mokėsi pirmų dviejų kompetencijų: kūrybingumo ir veiklumo.

Stovykla „Ateini ir pamatai!“ yra antroji kompetencijų ugdymo ciklo „VDU Camp: ribų nėra“ dalis. Organizatorių teigimu, kiekvienas stovyklos dalyvis  ugdys savo kūrybiškumo, komandinio darbo, kritinio mąstymo ir kompleksinio problemų sprendimo kompetencijas.

Registracijos nuoroda. Registracija vyksta iki balandžio 3 dienos.

Registracijos kaina – 10 Eur (į kainą įskaičiuoti 2 pietūs).

Dalyvių skaičius ribotas.