Moksleiviai kviečiami dalyvauti Kauno istorijos olimpiadoje

VDU kovo 10 d., šeštadienį, organizuoja svarbiausią regiono jaunųjų istorikų renginį – šeštą kartą vyksiančią Kauno istorijos olimpiadą. Joje kviečiami dalyvauti Kauno miesto, rajono bei nuo šiuo metų ir regiono (buv. Kauno apskrities) 5–12 klasių mokiniai, besidomintys lokaline istorija. Penktosios olimpiados teminė dalis – „Verslas Kaune“, jai bus skirta iki 30 procentų užduočių. Likusios užduotys skiriamos bendrosioms Kauno miesto ir regiono istorijos temoms. 

Registracija į olimpiadą vyksta iki  iki vasario 9 d., penktadienio. Mokykla gali registruoti po 3 mokinius iš kiekvieno koncentro (5-6, 7-8, 9-10, 11-12 klasių). Primename, kad 24 mokyklos, ankstesnėse VDU Kauno istorijos olimpiadose bent kartą užėmusios prizines vietas, gali siųsti neribotą skaičių dalyvių.

Šių metų olimpiadoje mokyklų, kurios gali siųsti neribotą skaičių dalyvių, moksleiviai gali olimpiadai pasirengti ir registruotis savarankiškai. Mokinių registracijos keitimai po 2018 m. kovo 1 d. ir olimpiados dieną negalimi.

Iniciatyva neliko be atsako

Tai pirmasis tokio masto regioninei istorijai skirtas renginys Lietuvoje, rengiamas VDU Kauno istorijos centro iniciatyva. Pirmojoje olimpiadoje dalyvavo 150 jaunuolių. Per kelerius metus besiregistruojančių skaičius ėmė viršyti 300 mokinių iš daugiau nei 50 mokyklų.

VDU Kauno istorijos centro vadovas prof. Jonas Vaičenonis sakė: „Vytauto Didžiojo universitetas nuo 1996 m. aktyviai vykdo kaunistikos tyrimus: iki šiol įvyko dvidešimt Kauno istorijos konferencijų, išleista penkiolika akademinio „Kauno istorijos metraščio“ tomų, pirmoji akademinės „Kauno istorijos“ dalis, parengta ilgamečio centro vadovo prof. Zigmanto Kiaupos. O dabar jau penktus metus Kauno istorijos centras savo veiklą plečia bendradarbiaudamas su miesto ir rajono mokyklomis. Tikime, kad mūsų, universiteto žmonių, darbas tampa prasmingas tik tuomet, kai pasiekia visuomenę“.

Anot organizatorių, renginiu siekiama stiprinti VDU bei bendrojo lavinimo mokyklų ryšius, prisidėti prie gabių moksleivių atpažinimo ir skatinimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, kultūros ir mokslo įstaigų partnerystės.

„Nuolatinė mūsų partnerė yra Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kaunistikos skaitykla, jos darbuotojai visada maloniai laukia moksleivių ir iš anksto ruošia reikalingą literatūrą. Juolab kad bibliotekos parengti miesto ir regiono istorijos leidiniai įtraukti į olimpiados skaitinių sąrašą“, – pabrėžė olimpiados koordinatorė Inga Puidokienė.

Registracijos nuoroda.

Olimpiada vyks VDU patalpose. Detali olimpiados dienotvarkė mokykloms bus pateikta elektroniniu paštu po registracijos.

Daugiau informacijos apie olimpiadą ir kitos VDU Kauno istorijos centro naujienos