Martyna Kučinskaitė laimėjo LMT vasaros praktikų konkursą


Lietuvių filologijos ir leidybos programos gretutinių studijų studentė Martyna Kučinskaitė laimėjo LMT vasaros praktikų konkursą. Projektas „Tapatybės transformacijos naujausioje lietuvių prozoje“ (sutarties numeris 09.3.3-LMT-K-712-09-0267) buvo vykdomas liepos – rugpjūčio mėnesiais.

Projekto metu M. Kučinskaitė atliko tyrimą, parengė interviu su trimis svetur gyvenusiomis ar tebegyvenančiomis lietuvių rašytojomis Une Kaunaite, Vaiva Rykštaite, Gabija Grušaite, analizavo šių autorių kūrybą. Tyrimo pagrindu parašytas akademinis straipsnis „Tapatybės transformacijos naujausioje lietuvių moterų prozoje“, kuris bus skelbiamas migracijos ir diasporų studijoms skirtame moksliniame žurnale „Oikos“.

Praktikos vadovė – Lituanistikos katedros prof. dr. Dalia Kuizinienė.