Magistrantūros programa – Vokiečių verslo kalba ir komunikacija

Studijos

Vokiečių verslo kalbos ir komunikacijos magistrantūros studijų programos tikslas – rengti tarpdisciplininių studijų idėją ir darbo rinkos poreikius atitinkančius filologijos specialistus. Studijos aprėpia dalykinę vokiečių kalbą ir komunikaciją, Lietuvos ir Vokietijos finansus bei ekonomiką, vokišką verslo bei teisės terminiją, tarpkultūrinę komunikaciją. Trukmė: 2 metai (nuolatinės studijos).

Studijų dalykai

Šiuolaikiniai ekonomikos principai, Socialinės rinkos ekonomika Vokietijoje, Vokiškai kalbančių šalių finansų sistemos ir jų terminija, Tarptautinis marketingas, Tarptautinis verslas, Vokiečių dalykinė ekonomikos kalba, Teisinė vokiečių kalba, Terminologija ir terminografija, Ekonominių tekstų kontekstinė analizė ir vertimas, Tarpkultūrinė vokiečių ir lietuvių verslo komunikacija, Turizmo komunikacija ir kt.

Studijų metu

Vokiečių verslo kalbą ir komunikaciją studijuojantys studentai turi galimybę išvykti studijuoti į užsienio universitetus. Mannheim, Mainz, o gal Innsbruck? Erasmus+ studijų programa suteikia galimybę įgyti žinių ir praktikos visoje Europoje ir už jos ribų. Kompetencijas taip pat padeda plėsti tarptautiniai projektai, stažuotės, užsienio dėstytojų ir verslo atstovų paskaitos. Jau dirbate ir nenorite prarasti darbo vietos? Ir nebūtina. Užsiėmimai vyksta vakarais.

Galimybės po studijų

Absolventai gali tęsti studijas filologijos krypties doktorantūroje arba dirbti administratoriais, viešųjų ryšių specialistais ar vertėjais Lietuvoje įsikūrusiose Vokietijos įmonėse, bendrose vokiečių ir lietuvių gamybos, prekybos ir transporto firmose, turizmo agentūrose, vertimo biuruose, valstybinėse institucijose tarptautinių ryšių srityje.