Magistrantūros programa – Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija

Kviečiame studijuoti atnaujintoje literatūrologijos magistrantūros programoje Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija. Tai vienintelė literatūros studijoms skirta programa Vytauto Didžiojo universitete, kurioje yra jungiami akademiniai, kūrybiniai ir praktiniai aspektai. Programos tarpdalykinis pobūdis leidžia susieti pakankamai skirtingus bei įvairius literatūros lauko segmentus ir kūrybiškai taikyti savo žinias kultūrinių veiklų praktikoje, literatūros procesų analizėje ir sklaidoje. Programos trukmė – 2 metai. Programa nesiriboja tik lietuvių literatūros lauko analize, o atvirkščiai, pasitelkiant šiuolaikines literatūros bei komunikacijos teorijas, yra siekiama jungti bei plėsti ir vakarų literatūros procesų bei jų kontekstų analizę bei sklaidą.

Tad siūlome nesižvalgyti ir drąsiai rinktis šią programą. Programoje sėkmingai gali studijuoti ne tik Lietuvių filologijos bet ir Skandinavijos šalių ir kalbų, Italistiką ir romanų kalbų, Frankofonijos šalių kalbų, Vokiečių ir anglų filologijos, Menų, Komunikacijos ir žiniasklaidos Švietimo ir ugdymo krypčių bakalauro studijas baigę absolventai.

Kuo išskirtinė ši magistro studijų programa ir kodėl siūlome ją rinktis:

  • Programa suteikia galimybę gilinti teorines žinias; apima platų kūrybinio rašymo segmentą; praktinį teorinių ir kūrybinių žinių pritaikymą praktikoje.
  • Šalia privalomų pamatinių programos dalykų yra galimybė rinktis skirtingus universitete dėstomus studijų dalykus, pasirenkamojo bloko dalykai sudaro trečdalį programos. Tai suteikia galimybę kitus dalykus pasirinkti pagal savo specializaciją ir interesus.
  • Jeigu savo ateitį siejate su kūrybine veikla, tai ši programa suteiks pakankamai žinių ir praktinių kvalifikacijų dirbti literatūrinės veiklos koordinatoriais ir organizatoriais įvairiose literatūrinės kūrybos sklaidos organizacijose (muziejuose, kūrybinėse organizacijose), kultūros ir švietimo įstaigose; literatūros kritikais, apžvalgininkais ir redaktoriais žiniasklaidoje ir leidybos srityje.
  • Lankstus paskaitų tvarkaraštis, galimybė dalį paskaitų klausyti nuotoliniu būdu suteikia galimybę derinti studijas ir darbą.

Daugiau informacijos apie programą

Priėmimas į magistrantūros studijas