Lituanistinės mokyklos užsienyje ieško pedagoginių darbuotojų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja konkursus lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti) formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienyje:

Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika):

 • lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms, numatomas darbo krūvis – 6 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumui: darbo patirtis etninės kultūros srityje; projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

 • istorijos ir geografijos mokytojo (-ų) pareigoms, numatomas darbo krūvis: istorijos – 12 val. per savaitę, geografijos – 12 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti istorijos ir (ar) geografijos dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais. Pirmenybė bus teikiama pretendentui, kuris turi teisę dirbti istorijos ir geografijos dalykų mokytoju, o jeigu tokio nebus – istorijos dalyko mokytoju.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

 • muzikos mokytojo ir meno vadovo pareigoms, numatomas darbo krūvis: muzikos – 4 val. per savaitę, meno vadovo – 10 val. per savaitę.

Reikalingas muzikos mokytojas (formalusis švietimas) 1-4 klasėse ir mokinių ansamblio ir tautinių šokių grupės vadovas (neformalusis švietimas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti muzikos dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Geras rusų kalbų mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: darbo patirtis etninės kultūros srityje; vadovavimas ansambliui ir tautinių šokių kolektyvui; projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis.

Rimdžiūnų vaikų darželis lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika):

 • auklėtojo pareigoms, numatomas darbo krūvis – 36 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti pagal ikimokyklinio ar pradinio ugdymo programą ar lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: baltarusių kalbos mokėjimas, darbo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje patirtis, projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis.

Rimdžiūnų lituanistinė mokykla (Baltarusijos Respublika):

 • lietuvių kalbos mokytojo (neformalusis švietimas) pareigoms, numatomas darbo krūvis – 10 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; turi teisę dirbti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumui: pedagogo kvalifikacija, lietuvių kalbos mokymo patirtis, projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokykla Nr. 1247 (Rusijos Federacija):

 • lietuvių kalbos mokytojo pareigoms, numatomas darbo krūvis – 25 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumui: darbo patirtis etninės kultūros srityje; projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija)

 • vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokytojo pareigoms, numatomas darbo krūvis – 14 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti vokiečių kalbos dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Labai geras lietuvių kalbos mokėjimas.
 3. Anglų kalbos mokėjimas B2/C1 lygiu.

Privalumui: darbo patirtis etninės kultūros srityje; projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika)

 • fizikos ir matematikos mokytojo (-ų) pareigoms, numatomas darbo krūvis: fizikos – 10 val. per savaitę, matematikos – 8 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti fizikos ir (ar)matematikos dalykų mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais. Pirmenybė bus teikiama pretendentui, turinčiam teisę dirbti fizikos ir matematikos dalykų mokytoju, o jeigu tokio nebus – fizikos dalyko mokytoju.
 2. Labai geras rusų kalbų mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: projektinės veiklos organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus (Lenkija)

 • choreografijos mokytojo (neformalusis švietimas) pareigoms, numatomas darbo krūvis 3 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; baigta choreografijos ar choreografijos mokytojų rengimo programa.
 2. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis; gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Punsko savivaldybės muzikos mokykla lietuvių ir lenkų dėstomomis kalbomis (Lenkija)

 • muzikos mokytojo (fortepijonas) pareigoms, numatomas darbo krūvis – 23 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti muzikos dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Labai geras lietuvių kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: lenkų kalbos žinios, projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis, gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Kaliningrado 13-oji vidurinė mokykla (Rusijos Federacija, Kaliningrado sr.)

 • lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojo (neformalusis švietimas) pareigoms, numatomas darbo krūvis – 2 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija*; turi teisę dirbti lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis, gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Zelenogradsko bibliotekos lietuvių kalbos ir etnokultūros kursai (Rusijos Federacija, Kaliningrado sr.)

 • lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojo (neformalusis švietimas) pareigoms, numatomas darbo krūvis – 6 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas.
 2. Geras rusų kalbos mokėjimas.
 3. Kompiuterinis raštingumas.

Privalumai: pedagogo kvalifikacija, lietuvių kalbos mokymo patirtis, projektinės veiklos ir renginių organizavimo patirtis, gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais.

Pretendentai privalo pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 3. Išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagoginę patirtį įrodančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kitus) ar jų kopijas, jei šis reikalavimas nurodytas skelbime.

Lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimo konkursas organizuojamas vadovaujantis Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1752 „Dėl Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentai pateikia dokumentus ar jų kopijas asmeniškai arba siunčia paštu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriui (A. Volano g. 2, 01516 Vilnius). Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. liepos 26 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8-5) 219 1124, (8-5) 219 1254.

___________________________

* Jei asmuo pedagogo kvalifikacijos neturi arba mažiau negu 2 metus dirbo pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas, pedagogo kvalifikaciją privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios.

Informacinis dokumentas