Lituanistikos studentų praktikos VDU

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas jau kelerius metus iš eilės kviečia lituanistikos studentus atlikti praktiką. Siūlomos praktikos – tai galimybė bakalauro, magistro ir doktorantūros programų studentams įgyti profesinių įgūdžių įvairiose srityse bei tobulinti kalbos žinias, artimiau susipažinti su Lietuva, susirinkti lituanistinę medžiagą savo tiriamiesiems ir baigiamiesiems darbams. Praktikas kviečiami atlikti projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ partnerinių Baltistikos centrų studentai.

2020-2021 m. m. rudens semestre VDU praktiką atliko Latvijos universiteto studentė (doktorantūros studijos) Marija Bebrė ir Vroclavo universiteto studentai (doktorantūros studijos) Marta Statkiewicz, Jan Gerard Krawic bei Jacek Aleksander Stasiorczyk. Kaip pažymi savo darbuose skirtingas temas nagrinėjantys doktorantai, projektas suteikė galimybę dirbti Lietuvos bibliotekose ir archyvuose, konsultuotis su įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojais ir mokslo darbuotojais, dalyvauti Lietuvoje vykusiose konferencijose, seminaruose, simpoziumuose. Šį semestrą VDU praktiką atlieka Vroclavo universiteto studentai Cezary Ciszak (doktorantūros studijos), Iana Dragut (doktorantūros studijos), Marcin Chmurski (doktorantūros studijos), Ana Gomza (magistrantūros studijos) ir Paweł  Dariusz Łaboda (magistrantūros studijos). Jų praktikoms vadovauja Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros dėstytoja doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė.

Sveikintina, kad praktikų metu atliktų tyrimų rezultatai viešinami ir mokslinėse publikacijose. Kviečiame skaityti moksliniame žurnale „Philologia Estonica Tallinnensis“ išspausdintą Vroclavo universiteto doktorantų Jakub Kubś ir Aleksandros Michałowska-Kubś straipsnį „Motivation of foreigners to learn the Lithuanian language“ (nuotolinė prieiga: http://publications.tlu.ee/index.php/philologia/article/view/994 ). Studentai tyrimą atliko praktikos VDU metu 2020 m. Jų praktikoms vadovavo Lituanistikos katedros dėstytoja doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė ir VDU Švietimo akademijos dėstytoja Vilma Leonavičienė.

Kviečiame registruotis į praktikas 2021-2022 m. m. Praktikos trukmė – 4 mėn., suteikiama 12 ECTS kreditų. Praktikos vadovas paskiriamas pagal kiekvieno studento studijų ir mokslinių tyrimų poreikius.  Praktikos pradžia derinama su kiekvienu praktikantu atskirai. Atvykstantiems studentams padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija (570 Eur./mėn.). Daugiau apie projektą ir registraciją žr. https://baltnexus.lt.