Letonikos centro dvidešimtpenkmetis

Savo veiklos jubiliejų minintis VDU Letonikos centras kviečia universiteto bendruomenę, savo bičiulius ir kauniečius į tradicinį renginių ciklą „Sveika, Latvija!“, kuris vyks š. m. gruodžio 6 d. (penktadienį) VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas).

13 val. protmūšyje „Pažink kaimyninę Latviją!“ savo žinias apie Latvijos istoriją, geografiją, kultūrą ir kalbą pasitikrins ir praturtins žaidime dalyvaujančios Kauno moksleivių ir senjorų komandos. Kviečiame stebėti žaidimą ir daugiau sužinoti apie Latviją!  Protmūšiui talkins universitete studijuojantys latvių studentai ir lietuviai, besimokantys latvių kalbos.

15 val. visus pakviesime į šventinį renginį, kuriame galėsite pasimėgauti chorinės muzikos koncertu, iš arčiau susipažinti su VDU Letonikos centru ir jo bičiuliais. Renginyje dalyvaus ir VDU Letonikos centro krikštatėvis – pirmasis Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Albertas Sarkanis bei 2019 m. vasarą kadenciją pradėjęs eiti Latvijos ambasadorius Indulis Bėrzinis. Koncertinę programą atliks Rygos VEF kultūros rūmų moterų choras „Daugavas Vanadzes“ ir Kauno vyrų choras „Perkūnas“. Abu chorai yra dažni patriotinių renginių dalyviai, populiarina savo šalies muziką įvairiuose užsienio festivaliuose, mokosi kaimyninių šalių dainų. Chorinė muzika, dainų šventės yra labai svarbi abiejų šalių kultūros dalis – ji vienija mūsų širdis, stiprina mūsų tapatybę.

Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centras buvo įkurtas 1994 metų spalį. Jo dėka buvo užmegzti ryšiai su Latvijos diplomatine atstovybe, Latvijos aukštosiomis mokyklomis, pasirašytos pirmosios bendradarbiavimo sutartys, inicijuoti studentų ir dėstytojų mainai, organizuotos bendros lietuvių ir latvių jaunimo vasaros stovyklos, ekspedicijos, konferencijos.

Įsibėgėjus veiklai, centras organizavo įvairius antrosios baltų kalbos mokymosi projektus Lietuvos ir Latvijos moksleiviams, leido mokslinių straipsnių tęstinį rinkinį „Acta Baltica“, latvių-lietuvių kalbų žodynus, vadovėlius. Kartu su partneriais 2007 m. įkūrė asociaciją „Lietuvos ir Latvijos forumas“, rengė šio forumo suvažiavimus. Letonikos centre sukaupta ir toliau kaupiama įvairių humanitarinių sričių latvistinė literatūra, Latvijos kino ir muzikos fondas. Nuo 2017 m. kartu su partneriais organizuojame Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projektą „Baltų literatūros savaitė“, skatindami bendrauti ir pažinti vieni kitus.

Renginio programa