Letonikos centras paminėjo veiklos sukaktį

2019 m. gruodžio 6 d. VDU HMF Letonikos centras paminėjo savo veiklos dvidešimt penkerių metų jubiliejų ir praėjusią Latvijos nepriklausomybės dieną. Ta proga universitete pirmą kartą apsilankė neseniai kadenciją pradėjęs eiti nepaprastasis ir įgaliotasis Latvijos Respublikos ambasadorius Indulis Bėrzinis. Kartu su Letonikos centro įkūrimo liudininku, pirmuoju Latvijos Respublikos ambasadoriumi po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – dr. Albertu Sarkaniu jis susitiko su VDU Rektoriumi prof. Juozu Augučiu bei prorektore prof. Ineta Dabašinskiene, aplankė Humanitarinių mokslų fakultetą ir Letonikos centrą. Susitikimuose ambasadoriai išreiškė padėką universitetui ir centrui už latvių kalbos, kultūros populiarinimą, bendradarbiavimo skatinimą, aptarė plėtros galimybes. Jubiliejaus proga Latvijos ambasadorius Letonikos centrui padovanojo Latvijos filmų rinkinį, o A. Sarkanis –  sidabrinę 5 eurų monetą, išleistą žymių Latvijos rašytojų – Rainio ir Aspazijos atminimui.

Šventės proga VDU Didžiojoje salėje vyko renginių ciklas „Sveika, Latvija!“, kurį Letonikos centras jau trečius metus iš eilės organizuoja kartu su VšĮ „Kūrybinių iniciatyvų centro“ nare Rima Čepurniene. Letonikos centro surengtame protmūšyje „Pažink kaimyninę Latviją!“ varžėsi Kauno „Vyturio“ gimnazijos ir VDU „Rasos“ gimnazijos moksleiviai bei Kauno S. Lozoraičio senjorų akademijos nariai, šventiniame koncerte latvių ir lietuvių kompozitorių dainas atliko Rygos VEF kultūros centro moterų choras „Daugavas vanadzes“ (vad. Arija Zeltinia), atlikėjų duetas Ramantas ir Daris Jansonai bei Kauno vyrų choras „Perkūnas“ (vad. Romaldas Misiukevičius). Nuo pat įkūrimo Letonikos centrui vadovaujantis prof. Alvydas Butkus pristatė centro veiklą bei dėkojo visiems buvusiems darbuotojams ir partneriams už bendro darbo vaisius.