L. Vaicekauskienės ir L. Nevinskaitės viešos paskaitos

Lapkričio 15 d., ketvirtadienį, 16.30 val., VDU mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23-311) viešas paskaitas skaitys Lietuvių kalbos instituto mokslininkės Loreta Vaicekauskienė ir Laima Nevinskaitė.

L. Vaicekauskienė surengs paskaitą „Geriausios kalbos“ idėja: kokių permainų laukti?“, tuo tarpu L. Nevinskaitės paskaitos tema – „Televizijos kalba per 50 metų: kaip keitėsi kalbos normos ir kodėl?“.

Loreta Vaicekauskienė yra Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro vadovė ir vyr. mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro docentė, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacijos valdybos narė. Mokslininkė domisi kalbos politika, standartizavimo ideologijomis, kalba ir socialine tapatybe, kalbų kontaktais, globaliąja anglų kalba. L. Vaicekauskienė verčia iš danų kalbos, yra „Danų–lietuvių kalbų žodyno“ (2013 m., su Ebbe Flatau) ir knygos „Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai: kalbos politika ir vartosena“ (2007) autorė, knygų „Lietuvių kalbos ideologija“ (2016) ir „Lietuvių kalbos idealai“ (2017) redaktorė. 2015 m. ji atliko „Fulbright“ stažuotę Arizonos valstijos universitete JAV. 2014 m. mokslininkė apdovanota Gailių klano premija „Už meilę gyvajai lietuvių kalbai“.

Laima Nevinskaitė yra Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos centro vyresn. mokslo darbuotoja. Į kalbos tyrimus ji atėjo baigusi komunikacijos srities studijas ir daugiausia domisi žiniasklaidos kalba bei jos pokyčiais, taiko tekstynų analizės metodus. Mokslininkė vis dar atlieka komunikacijos srities tyrimus, nuolat dalyvauja mokslo ir taikomųjų tyrimų projektuose. L. Nevinskaitė yra daugelio mokslinių straipsnių autorė ir monografijų, tarp jų – „Lietuvių kalbos idealai“ (2017 m.) – bendraautorė.

Apie L. Vaicekauskienę

Apie L. Nevinskaitę