Kviečiame dalyvauti studentų apklausoje „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas”

Kiekvieno semestro pabaigoje bakalauro, magistrantūros, vientisųjų ir profesinių studijų studentai kviečiami pateikti nuomonę apie dėstytojų ir savo darbą semestro studijų dalykuose. Apklausa anoniminė.

Apklausa vyks iki gruodžio 22 d. Studentus kviečiame dalyvauti apklausoje ir vyksiančios egzaminų sesijos metu – pateikti savo nuomonę ir tokiu būdu prisidėti prie studijų kokybės gerinimo.

Studentų portalo pagrindiniame lange rasite kvietimą į apklausą Dėstymo ir studijavimo įvertinimas. Nuo šio semestro visi studentai portale turi galimybę stebėti kiekvieno studijuojamojo dalyko laukiamų anketų skaičių ir gautų anketų skaičių bei procentą.

Apklausa yra apibendrinančio pobūdžio, tad dėstytojai į studentų pasiūlymus galės reaguoti rengiantis kito semestro studijų dalykams. Kol vykdoma apklausa, dėstytojai gali matyti studentų dalyvavimo aktyvumą Dėstytojų portale, o su studentų atsakymais galės susipažinti sausio mėn. Dėstytojus prašome paraginti studentus dalyvauti Dėstymo ir studijavimo įvertinimo apklausoje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Daugiau informacijos: