Konferencija apie diasporos ir migracijos iššūkius

Rugsėjo 28 d. Lietuvių išeivijos institutas  rengia antrąją tarptautinę konferenciją „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“. Konferencijos metu bus diskutuojama ne tik  apie lietuvių diasporos istoriją, kultūrą, šiuolaikinės migracijos iššūkius, bet ir pristatoma kitų tautų diasporinė bendruomenių, organizacijų veikla, diasporos kultūros specifika,  lyginamieji Baltijos šalių diasporos bei migracijos tyrimai.

Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Latvijos,  Suomijos tyrėjai, kurie  aktualizuos tiek lenkų, lietuvių,  latvių diasporos istorijos aspektus, tiek ir naujausius pastaraisiais dešimtmečiais vykstančių migracijos ir imigracijos  procesų tyrimus. Konferencijoje bus kalbama apie teorines šiuolaikinių diasporos bei migracijos  tyrimų atramas, svarstomos tarpdalykinių tyrimų galimybės.

Konferenciją organizuoja Lietuvių išeivijos institutas, kuris daugiau nei du dešimtmečius tyrinėja diasporos istoriją, migracijos procesus, kaupia, saugo ir tyrinėja išeivijos kultūrinį ir archyvinį paveldą. Institutas nuolat rengia mokslines konferencijas, seminarus, parodas, skirtas diasporos istorijai. Konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“ tampa tradiciniu mokslininkų, tyrinėjančių diasporą, sambūriu, tarptautiniu akademines diskusijas telkiančiu renginiu, vykstančiu kas dveji metai.  Pirmoji konferencija  vyko 2016 m.

Konferencijos programa