Konferencija apie bažnyčios ir visuomenės santykius

Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo proga Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių tyrimų klasteris Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje organizuoja tarpdalykinę mokslinę konferenciją Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje VI.

Lygiai prieš 500 metų, 1517 metų spalio 31 d., Martynas Liuteris viešai paskelbė savo žymiąsias 95 tezes apie atlaidą ir jos galią. Šis veiksmas, nors tuo metu Liuteris dar to nesiekė, yra plačiai pripažįstamas krikščionių bažnyčios reformacijos pradžia.

Protestantizmo reikšmė Europoje ir pasaulyje yra atpažįstama įvairiuose religinio, politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo aspektuose – nuo doktrinos pertvarkymo iki bažnyčios hierarchijos sugriovimo. Tačiau protestantizme galima atpažinti ir modernios visuomenės, ir tam tikrų ekonomikos ypatumų ištakas, ypač žvelgiant į sąsajas tarp naujo etikos supratimo ir socio-ekonominės sistemos vystymosi. Įvairiapusiška reformacijos ir protestantizmo padėtis buvo ir Lietuvos istorijoje. Lietuvoje (kaip, pavyzdžiui, ir Vokietijoje) reformacija tapo ir galinga politine priemone. Pabaltijyje protestantizmas ir katalikybė nereiškė tik bažnyčios reformos, bet buvo glaudžiai susijusi ir su tarptautine Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos politika.

Ši konferencija yra skirta iš teologinės, istorinės, menotyrinės, etnologinės ir kitų perspektyvų išnagrinėti ir aptarti įvairius reformacijos Lietuvoje aspektus.

Konferencija vyks 2017 m. spalio 19 d. VDU daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23) 102 auditorijoje. Konferencijos programa.

Daugiau informacijos: