Kompiuterinės lingvistikos centras koordinuoja nacionalinį universitetų konsorciumą

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centras akademinei bendruomenei ir Lietuvos visuomenei atvėrė trijų universitetų nacionalinio kalbos technologijų konsorciumo CLARIN-LT interneto svetainę.

Planuojama, kad 2016 metų pirmoje pusėje ši svetainė virs VDU Kompiuterinės lingvistikos centro steigiamo CLARIN B tipo centro portalu, kuris leis kalbos technologijų ir kompiuterinės lingvistikos atstovams įsijungti į Europos ir pasaulio mokslo ir technologijų kontekstą, o Lietuvos akademinei bendruomenei  ir kitiems tyrėjams vieno langelio principu pasinaudoti CLARIN ERIC teikiamais kalbiniais ištekliais, programine įranga ir paslaugomis.

CLARIN – tai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra humanitariniams ir socialiniams mokslams, skirta kalbos ištekliams (duomenims ir įrankiams). Šioje infrastruktūroje dalyvaujančios arba prie jos prisidedančios valstybės ir tarpvalstybinės organizacijos susibūrė į konsorciumą CLARIN ERIC.

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublika tapo visateise CLARIN ERIC nare, o 2015 m. liepos mėnesį VDU Kompiuterinės lingvistikos centras ir Informatikos fakultetas kartu su Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų partneriais įkūrė nacionalinį konsorciumą CLARIN-LT ir pradėjo vykdyti projektą „Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Bendroji kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra“. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Lietuvos Švietimo ministerijos nurodymą.

Kaip pabrėžiama Europos Komisijos dokumentuose, mokslinių tyrimų infrastruktūros yra gyvybiškai svarbios žinių ir technologijų plėtrai. CLARIN ERIC yra infrastruktūra, skirta humanitarinių ir socialinių mokslų mokslininkams ir specialistams. Šią infrastruktūrą sukūrė lingvistai ir informatikai, tačiau pagrindinis tikslas – kad ja galėtų pasinaudoti visų disciplinų mokslininkai ir visi kiti, kurie tyrimams ir eksperimentinei bei technologijų plėtrai taiko kalbos technologijas.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti CLARIN B tipo centrą VDU Kompiuterinės lingvistikos centre.

Gruodžio viduryje minint Lietuvos narystės europinėje kalbos technologijų tyrimų infrastruktūroje  CLARIN ERIC pirmąsias metines, VDU įvyko kalbos technologijų seminaras, kurį organizavo nacionalinio kalbos technologijų konsorciumo CLARIN-LT koordinatorius Vytauto Didžiojo universitetas.

Renginio metu konsorciumas akademinei ir verslo bendruomenėms pristatė 2015 m. nuveiktus darbus ir 2016 m. planus, mokslininkai skaitė pranešimus apie svarbius kalbų technologijų pasiekimus bei aptarė atvirosios prieigos ir atvirųjų duomenų teisinę situaciją Lietuvoje.