Knygą pristatys VDU japonistikos studijų pradininkas Rio Kodžima

Lapkričio 20 d., trečiadienį, 16 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas) knygos pristatymą surengs VDU japonistikos studijų pradininkas, Čiūbu universiteto (Japonija) profesorius Rio Kodžima. Knygos autorius atvyks iš Japonijos ir kartu su „Azija LT“ įkūrėju Aurelijumi Zyku pristatys kūrinį, pasidalins prisiminimais apie VDU.

Pristatomame R. Kodžimos straipsnių rinkinyje „Tarpkultūrinių ryšių ir lyginamosios intelektinės istorijos takoskyra“ publikuojami profesoriaus straipsniai lietuvių, vengrų, anglų ir albanų kalbomis. Naująją knygą išleido Vytauto Didžiojo universitetas, kuriame Rio Kodžima dėstė 1993–1995 metais – jis buvo pirmasis mokslininkas, atvykęs dėstyti į VDU iš Japonijos. R. Kodžima universitete dėstė Japonijos ekonomikos, istorijos, kultūros ir politikos kursą. Studentams paprašius, svečias pradėjo rengti ir japonų kalbos kursus – VDU buvo pirmoji aukštoji mokykla, kurioje imta mokyti ir šios kalbos.

Profesoriui dėstant VDU, universiteto biblioteka gavo per 100 knygų apie Japoniją, studentai galėjo artimiau susipažinti su galimybėmis gauti oficialias stipendijas studijoms Japonijos universitetuose. Savo ruožtu R. Kodžima viešnagės metu kolekcionavo knygas apie Lietuvą – jam pavyko surinkti daugiau nei tūkstantį šaltinių apie Lietuvos istoriją ir literatūrą. Šią kolekciją jis išsiuntė į Japoniją, siekdamas prisidėti prie lituanistikos studijų savo gimtinėje.

„Netikėta patirtis Lietuvoje mane taip paveikė, kad iki šiol jaučiuosi taip, lyg čia gyvenčiau. Kur bebūčiau, kasdien prisimenu šioje šalyje praleistą laiką, poeziją, žmones ir visuomenę. (…) Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus savo buvusiems studentams ir darbuotojams iš Vytauto Didžiojo universiteto, kurie sušildė šaltas žiemas ir padėjo įveikti sunkumus Lietuvoje“, – šiltų žodžių universiteto bendruomenei negailėjo R. Kodžima.

Knygoje R. Kodžima prisimena, jog pirmojoje paskaitoje VDU jis studentus pusiau juokais pasveikino su istorine akimirka – ir buvo sutiktas ovacijomis. „Nors šiandien neturime nei šampano, nei fanfarų, tačiau tai yra pirmasis kartas Lietuvos istorijoje!“. Tuo metu (…) Lietuvos žmonės „su fanfaromis ir šampanu“ žymėjo Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje – išties istorinę akimirką. (…) Pirmą kartą gyvenime skaičiau paskaitą universitete – kitaip tariant, VDU tapo vieta, kurioje pradėjau savo veiklą kaip akademikas, universiteto darbuotojas“, – prisiminė profesorius.

Ištrauka iš prof. R. Kodžimos straipsnių rinkinio „Tarpkultūrinių ryšių ir lyginamosios intelektinės istorijos takoskyra“

Apie prof. Rio Kodžimą

Rio Kodžima gimė 1956 m. Naroje, Japonijoje. 1979 m. Ritsumeikano universiteto Humanitarinių mokslų koledže jis baigė Japonijos istorijos studijas, Tokijo universiteto Humanitarinių mokslų koledže 1981–1983 m. studijavo tarptautinius ryšius. 1986 m. R. Kodžima buvo vizituojantis Čikagos universiteto Istorijos katedros mokslininkas. 1987-aisiais išrinktas dalyvauti oficialioje Japonijos ir Vengrijos tarpvalstybinių doktorantūros mainų programoje. Lajoso Kossutho (dabar – Debreceno) universitete Rio Kodžima įgijo sociologijos daktaro laipsnį su aukščiausiu pagyrimu. 1991–1992 m. jis dirbo mokslo darbuotoju Harvardo universiteto Reischauerio institute, 1992– 1993 m. – tyrėju Vengrijos mokslų akademijos Sociologijos institute.

Nuo 1993 m. iki 1995 m. Rio Kodžima ėjo docento pareigas Vytauto Didžiojo universitete, 1996–1997 m. buvo „Suntory“ fondo bendradarbis. Nuo 1997 m. dvejus metus Tokijuje jis redagavo Pasaulio istorijos žodyną („Dictionary of World History“), kurį išleido „Kadokawa Shoten“. Čiūbu universiteto Tarptautinių studijų koledže R. Kodžima dirbo docentu (1999–2004 m.), nuo 2004-ųjų – profesoriumi. Nuo 2009 m. jis yra Čiūbu universiteto Humanitarinių mokslų koledžo istorijos profesorius.

1997-aisiais Lajoso Kossutho universiteto rektorius Rio Kodžimą apdovanojo aukso medaliu. Vengrijos Respublika 2006 m. jam skyrė „Laisvės herojaus“ („Szabadság Hőse“) apdovanojimą. Mokslininkas yra parašęs daugiau nei 10 knygų ir 50 straipsnių bei esė, kurie išleisti lietuvių, japonų, vengrų, anglų, albanų ir bulgarų kalbomis. R. Kodžima taip pat suredagavo daugiau nei 15 knygų japonų ir bulgarų kalbomis, nuo 2004 m. dirba akademinio žurnalo „Arena“ vyriausiuoju redaktoriumi.