Istorijos katedra

Atlieka tarptautinio pripažinimo sulaukusius Lietuvos valstybės ir visuomenės raidos mokslinius tyrimus Europos regiono kontekste, studentams perteikia naujausias istoriografijos tendencijas ir darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius. Katedros darbuotojai ugdo šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atliepiančius praeities tyrinėtojus, gebančius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės bei verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

Ratsibor Biahun


Darbo tema: Social and cultural topography of Minsk in the 16th-18th centuries
Vadovė: prof. dr. Jūratė Kiaupienė
ratsibor.biahun@vdu.lt

Solveiga Lukminaitė


Darbo tema: Laisvamaniškų idėjų sklaida XX a. pirmos pusės Lietuvoje
Vadovė: prof. dr. Jonas Vaičenonis
solveiga.lukminaite@vdu.lt

Ričardas Jaramičius


Darbo tema: Kauno pavieto bajorija viešajame gyvenime XVI a. II p. – XVII a. I p.
Vadovė: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė
ricardas.jaramicius@vdu.lt

Marija Navickaitė


Darbo tema: Lietuvių tautinio judėjimo sąveika su lietuvių emigracija XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje (iki 1920 m.)
Vadovas: prof. dr. Rimantas Miknys
marija.navickaite@vdu.lt

Akvilė Kabašinskaitė


Darbo tema: Lietuvos įvaizdis Prancūzijoje 1940‒1990 metais
Vadovas: prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
akvile.kabasinskaite@vdu.lt