Juozo Tumo-Vaižganto metams skirta tarptautinė mokslinė konferencija

2019 m. spalio 24–25 d. Vytauto Didžiojo universitete, Kaune vyks Tarptautinė konferencija Rašytojo ir visuomenės santykis modernėjančioje Europoje (XIX a. II p. – XX a. vid.)“. Ši konferencija skiriama Juozo Tumo-Vaižganto metams.

Literatūra – prieštaringos dvasinės realybės dalis, kur rašytojas svarsto ir socialines, politines, etines visuomenės problemas. Lietuvių rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) buvo aktyvus savojo meto visuomeninio gyvenimo dalyvis. 1932 metais, atsakydamas į kultūros žurnalo Naujoji Romuva rašytojų anketos klausimus, jis rašė: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas…“

Kas lemia tai, kad kūrėjas ima aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje? Ir ar dalyvauja taip, kaip pats nori, ar yra kviečiamas laiko galių? Ar tarno žiūra visados pateisinama? Kada gyvenimo konkretybė tampa vertinga estetinei raiškai?

XIX a. antrojoje pusėje – XX a. viduryje dažnai būtent rašytojai išreiškė ir generavo idėjas, formavo intelektinį lauką, emocines visuomenės nuostatas ir taip kūrė sąmoningumo trajektorijas. Knyga buvo pajėgi keisti pasaulį, bet ar keitė, o jei keitė, ar taip, kaip dabar norėtume? Ir kaip keitėsi rašytojo savivoka istorinių lūžių laikotarpiu?

Visi norintys kviečiami atvykti paklausyti pranešimų, kuriuose mokslininkai dalinsis savo tyrinėjimais apie:

  • rašytojo misijos traktuotę XIX a. II p. – XX a. vid. visuomenėse;
  • istorinius, socialinius, religinius veiksnius, turėjusius įtakos kūrybinei savimonei tuo metu;
  • kuriančio individo išskirtinumo, kūrėjo laisvės aspektą ir menininko statuso visuomenėje klausimą;
  • filosofinius kūrybos ir kūrėjo sampratos aspektus;
  • teorines literatūros sociologijos problemas;
  • probleminius atvejus, kai kūrėjas atsiduria tarp estetizuoto pasaulio reprezentavimo ir tarnystės visuomenei;
  • rašytojo – moralinio autoriteto ir jo pažeidžiamumo ar įveikimo atvejus.

Pranešimai bus skaitomi lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis.

Konferencijos programa ir detalesnė informacija.

Už nuotrauką dėkojame Maironio literatūros muziejui.