Įteiktos Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos

Lapkričio 8 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorato posėdžio metu universiteto studentams už jų mokslinius darbus ir veiklą universitete buvo įteiktos vardinės stipendijos.

Rektorato metu, VDU rektorius prof. Juozas Augutis pasveikino ir VDU įsteigtos buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos laureates. Vaškelio vardinės stipendijos įteiktos Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros, Literatūros ir spaudos II kurso magistrantūros studentei Austėjai Baltrušaitytei, VDU MF Teatrologijos katedros, Teatrologijos ir scenos menų vadybos II kurso magistrantūros studentei Giedrei Ravaitytei, Meno istorijos, kritikos ir medijų IV kurso studentei Viktorijai Vaičiūnaitei.

Sveikiname mūsų fakulteto studentę!

Rektoriaus B. Vaškelio stipendija dalimis yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams.