IŠORINIS TARPTAUTINIS REGIONO STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS

Lapkričio 24 d. VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyks regiono studijų krypties dviejų bakalauro programų „Rytų Azijos šalių ir kultūros ir kalbos“ bei „Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos“ vertinimas. Užsienio ekspertai susitiks su programų savianalizės rengimo grupe, administracija, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais.

Vizito dienotvarkė.