In memoriam Viliui Ivanauskui (1979–2018)

Lietuvos istorikų bendruomenę ištiko skaudi netektis. Liūdime dėl Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vilniaus Ivanausko staigios mirties. 2008 m. apginta humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertacija tema „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970–1988 m.)“ liudija, kad pagrindinis istoriko tyrimų laukas buvo sovietinis kultūrinis ir politinis elitas bei jo transformacijos šiuolaikinėje visuomenėje, nacionalinis komunizmas, etninis partikuliarizmas ir biurokratinės tendencijos. Didelės erudicijos, neeilinių gebėjimų asmuo buvo savas Kalifornijos Berklio, Indianos ar Šiaurės Kolumbijos universitetuose, kur skaitė viešas paskaitas, stažavosi pagal įvairias tyrimų programas, buvo Fulbright stipendijos laimėtojas.

Užuojautą šeimai ir artimiesiems Vytauto Didžiojo universiteto istorikų bendruomenės vardu reiškia Istorijos katedros vedėja Vaida Kamuntavičienė.

(panaudota nuotrauka iš internetinio puslapio http://www.bernardinai.lt)