Geriausiai studentų įvertinti fakulteto dėstytojai

Nors COVID-19 pandemija ir dėstytojams, ir studentams atnešė nemažai iššūkių, kaip rodo studentų apklausos apie dėstymą ir studijavimą 2020-2021 m. m. rudens semestre rezultatai, Humanitarinių mokslų fakultetas šį išbandymą puikiai išlaikė.

Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, pasibaigus 2020-2021 m. m. rudens semestrui, buvo įvardinti geriausiai įvertinti dėstytojai, kurių mūsų fakultete net 24.  Istorijos katedroje aukščiausių įvertinimų už darbą su studentais sulaukė šie dėstytojai: doc. dr. Rūstis Kamuntavičius, dr. Laima Bucevičiūtė, Kultūrų studijų katedroje – dr. Linas Didvalis, Simona Kumpė, Milda Čepaitytė, Simona Kostakovaitė, Ugnė Vaičiulytė, Lituanistikos katedroje – prof. dr. Asta Kazlauskienė, prof. dr. Dalia Kuizinienė, doc. dr. Indrė Žakevičienė, doc. dr. Aurelija Mykolaitytė, dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė, Regina Sabonytė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedroje – prof. habil. dr. Milda Julija Danytė, prof. dr. Sigita Barniškienė, prof. dr. Aurelija Leonavičienė,  prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė, doc. dr. Rūta Eidukevičienė, doc. dr. Jurgita Vaičenonienė, dr. Moreno Bonda, Donata Berūkštienė, Laura Bakšytė ir Markus Florian Polzer.

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 1) Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau; 2) Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Rudens semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje jau suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2020 ruduo“.

Taip pat džiaugiamės, kad fakultete nebuvo nei vieno studentų nepalankiai įvertinto dėstytojo, remiantis šiais kriterijais: bendras dėstymo įverčio vidurkis – 6 ir mažiau; studentų aktyvumas apklausoje – 5 studentai ir daugiau.

Sveikiname geriausiai įvertintus dėstytojus ir visiems linkime aukščiausių rezultatų ir  2020-2021 m. m. pavasario semestre!