Frankofonija – naujoji kultūrinė diplomatija

Kovo 15 d. vakare Frankofonijos šalių universitetinis centras pakvietė akademinę bendruomenę ir kauniečius į penktąjį Frankofonijos mėnesio renginį. Šį kartą frankofoniškoji kultūrinė kelionė pasuko diplomatijos ir istorijos idėjų paieškos kryptimi. Pranešėjai dr. Giedrė Pranaitytė, Saulius Mykoliūnas ir Simonas Jazavita dalinosi įžvalgomis apie diplomatijos apraiškas tarpukario ir dabartinėje Europoje, nagrinėjo prancūzų, kanadiečių ir lietuvių diplomatijos tradicijas ir jų kaitą, pateikė daug naujų ir moksliškai intriguojančių faktų.

Retas kuris yra pagalvojęs, kad Frankofonija gali būti laikoma šiuolaikinės kultūrinės diplomatijos forma. Tai kasgi šiuolaikiniuose politikos ir diplomatijos moksluose yra kultūrinė diplomatija: kilni kultūrinė misija, naujų pasauliui reikšmingų prancūzakalbių šalių kultūros sklaida? Atsakymą dalyviams pateikė pranešėja dr. Giedrė Pranaitytė remdamasi 2016 metais publikuota savo monografija „Prancūzijos ir JAV kultūrinė diplomatija bei jos praktinis vykdymas Lietuvoje“ (Cultural Diplomacy  of France and the United States and its Practical Conduct in Lithuania), kurioje mokslininkė patikslino šiuolaikinės kultūrinės diplomatijos sampratą. Pasak dr. Giedrės Pranaitytės, „valstybių oficialių atstovų pastangos siekti tam tikrų užsienio politikos tikslų ir įgyti daugiau galios tarptautiniu lygiu, naudojantis esminiais atitinkamų nacionalinių kultūrų elementais ir visomis meno formomis kaip veiksmingomis priemonėmis užsienio šalių gyventojams pritraukti, kartu pasitelkiant valstybės remiamas ar nevyriausybines iniciatyvas ir privačius sumanymus, kuriais siekiama sudaryti galimybes platesniam visų dalyvaujančių valstybių bendradarbiavimui arba bent jau sumažinti įtampą, kai tarpvalstybiniai santykiai tampa nestabilūs“. Šiame kultūrinės diplomatijos kontekste Frankofonijai, skleidžiančiai pažangias politikos ir kultūros idėjas prancūzų kalba, po Brexito tenka vis didesnis vaidmuo pasaulyje.

Penktojo Frankofonijos renginio metu klausytojai turėjo puikią progą mėgautis istorijos, politikos ir diplomatijos mokslų atstovų minties laisve ir svarstymais apie Frankofoniją, tiesiančią kultūrinius tiltus tarp valstybių ir tautų.

Dalinamės keliomis nuotraukomis iš renginio: