„Erasmus+“ dėstymo vizitų konkursas šalyse partnerėse

Tarptautinių ryšių departamentas kviečia universiteto akademinio personalo darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti Erasmus+ dėstymo vizitams į mokslo ir studijų institucijas (MSI) šalyse partnerėse (2017-2018 m. m.).

Dėstytojai, norintys dalyvauti konkurse, kviečiami iki 2017 m. spalio 26 d. TRD pateikti užpildytą dėstymo sutarties formą. Paraiškas siųsti el. paštu: Egle.Januskeviciene@vdu.lt. Daugiau apie konkurso sąlygas.

Atrankoje dėstymo vizitams pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):

 • Kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba.
 • Vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendri dalykai ar programos.
 • Vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
 • Kandidatams, kurių akademiniai padaliniai paraiškos mobilumui teikimo metu išreiškė poreikį bei pateikė reikiamą informaciją Erasmus+ projekto (KA107) paraiškai.
 • Kandidatams, kurie atstovauja padalinius, kurie aktyviau (lyginant su kitų atrankos dalyvių) dalyvauja Erasmus+ mainų programoje (paskutinių 2 metų akademinio padalinio mobilumo duomenys).
 • Kandidatams, kurių dėstymo sritis VDU atitinka Erasmus+ Tarpinstitucinėje bendradarbiavimo sutartyje nurodytą dėstymo sritį.
 • Vizitams, kurių metu suplanuota dėstymo trukmė per savaitę yra didesnė už minimalius Erasmus+ reikalavimus, t.y. daugiau nei 8 valandos.
 • Kandidatams, dalyvaujantiems Erasmus+ dėstymo vizitų programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus.
Daugiau informacijos:

 • Eglė Januškevičienė
 • Adresas Tarptautinių ryšių departamentas, V. Putvinskio g. 23-208.
 • Telefonas (8 37) 327 981 (4506)
 • El. paštas egle.januskeviciene@vdu.lt