Edukacinė stovykla, skirta lietuvių kalbai, literatūrai, kultūrai, istorijai pažinti

Baigėsi dar viena projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas” veikla: BC studentų edukacinė stovykla, skirta lietuvių kalbai, literatūrai, kultūrai, istorijai pažinti, vykusi Aukštaitijos regione. Stovykloje būrys BC studentų iš Švedijos, Austrijos, Vokietijos, Sakartvelo, Lenkijos (Krokuvos, Poznanės, Vroclavo), Indijos, Ukrainos (Kyjivo, Černivcų) universitetų mokėsi lietuvių kalbos, lankė Lietuvos vietas, dalyvavo įvairiose edukacinėse programose, jautė širdimi…

Per tokį trumpą laiką padaryta tiek daug… Kiekvieną dieną intensyvios lietuvių kalbos ir kultūros, istorijos, literatūros paskaitos, po jų kitos veiklos. Į Aukštaitiją atvykusiems studentams neišdildomus įspūdžius paliko stovyklos edukacinės programos: su folkloro ansambliu „Raskila mokėsi aukštaitiškų šokių, dainų, žaidimų, kepė tradicinę kiaušinienę, bendravo su istorikais, edukatoriais, kurie mokė pinti, dekoruoti, tapyti įvairius dirbinius, suijusius su Lietuvos tematika. Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Anykščiuose, Lajų take, kuriame skaitė A. Baranausko „Anykščių šilelį“, Basų kojų take, prie Puntuko, Angelų muziejuje ir kitur. Baltistikos studentų mokymai vyko 10 dienų.

Baltistikos centrų studentams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Nuotraukos BC studentų.

BC studentų stovykla organizuota pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurį įgyvendina Vytauto Didžiojo universitetas drauge su Vilniaus universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.