Dr. M. Bondai – Italijos Respublikos prezidento ordinas

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojui dr. Moreno Bondai skirtas Italijos Žvaigždės ordino kavalieriaus titulas (it. Ordine della Stella d’Italia, nel grado di Cavaliere). Italijos ambasados Lietuvoje pasiūlymą skirti šį apdovanojimą dr. M. Bondai birželio pabaigoje patvirtino Italijos Respublikos Prezidentas Sergio Mattarella.

Kreipimosi į dr. M. Bondą rašte teigiama, jog garbingas apdovanojimas dėstytojui skiriamas „kaip visos Italijos valstybės įvertinimas už sėkmingą akademinę veiklą Lietuvoje, prestižiniame Vytauto Didžiojo universitete skatinant domėjimąsi italų kalba ir kultūra“.

Pokario „Solidarumo žvaigždės ordinas“ 2011 metais buvo atkurtas  kaip „Italijos žvaigždės ordinas“ (Ordine della Stella d’Italia). Šis apdovanojimas po Antrojo pasaulinio karo buvo skiriamas užsieniečiams arba italams, gyvenantiems užsienyje, už nuopelnus atkuriant Italiją. Dabar ordiną teikia Italijos Respublikos Prezidentas Užsienio reikalų ministerijos siūlymu už Italijos ir kitų valstybių bendradarbiavimo gerinimą, italų kultūros sklaidą užsienio šalyse.

Dėstytojas M. Bonda Lietuva susidomėjo dar Turino universitete rengdamas magistro darbą apie Martyno Mažvydo katekizmą ir Reformaciją Lietuvoje. Vėliau Vytauto Didžiojo universitete jis apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties daktaro disertaciją. Ordino titulą mokslininkas užsitarnavo dirbdamas VDU ir dėstydamas Italistikos ir romanų kalbų bakalauro studijų programoje, kurioje jis jau daug metų moko studentus italų kalbos, supažindina su italų kultūra, dėsto Viduržemio jūros regiono istoriją.

Dirbdamas VDU dr. M. Bonda atliko reikšmingų mokslinių tyrimų, plėtojo svarbius ryšius su universiteto partneriais Lietuvoje ir užsienyje, organizavo kultūrinius renginius, vedė daug švietėjiškų paskaitų Lietuvos visuomenei apie italų kalbą ir kultūrą. Ypač sėkmingai dėstytojas bendradarbiavo su Italų kultūros institutu Vilniuje. Trejų metu bendradarbiavimas su institutu organizuojant tarptautinius renginius, parodas ir konferencijas vedė prie reikšmingų tarptautinių publikacijų su VDU ir instituto prieskyra.

„Manau, kad Lietuvos ir Italijos ryšiai yra labai svarbūs ir seni – senesni negu pati Italija. Šie ryšiai tampa vis aktualesni dabar. Tai įrodo pernai Valdovų rūmuose įvykusi tarptautinė mokslinė konferencija ir joje skaityti Lietuvos ir užsienio mokslininkų, daugiausia iš Italijos, pranešimai. Remiantis konferencijoje skaitytais pranešimais buvo parengtas ir 2016 metų pabaigoje išleistas mokslinis leidinys „Lietuva–Italija: šimtmečių ryšiai“, – teigia dr. M. Bonda.

Mokslininkas nuoširdžiai džiaugiasi jam skirtu apdovanojimu, tačiau, kaip visada, išlieka santūrus: „Manau, kad svarbiausia yra ne ordino įteikimas, o galimybė parodyti, kad VDU Italistikos ir romanų kalbų bakalauro studijų programos studentai turi išskirtines galimybes puikiai išmokti užsienio kalbų, bendradarbiauti su valstybės ir užsienio institucijomis ir net patys kurti savo karjerą, inicijuoti naujas, galbūt dar neatrastas Lietuvos ir Italijos sąsajas. Nuoširdžiai dėkoju Italijos ambasadai Lietuvoje ir ypač Vytauto Didžiojo universitetui bei Italų kultūros institutui Vilniuje, kurie man suteikė galimybę realizuoti savo gebėjimus“, – patikslino dėstytojas.

Ordino įteikimo ceremonija planuojama Kaune, italų kultūros dienų „Atrask Italiją Kaune“ metu, rugsėjo 15–17 dienomis. 2015 metais Italijos Respublikos prezidento ordinas buvo įteiktas ir kitam VDU Italistikos ir romanų kalbų bakalauro studijų programos dėstytojui doc. Stefanui M. Lanzai.