Dėstytojų vizitas Tokijo užsienio studijų universitete

2023 m. balandžio 11-23 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojos dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laima Anglickienė ir dr. Giedrė Barkauskaitė lankėsi Tokijo užsienio studijų universitete.

Vizito metu skaitytos paskaitos studentams lietuvių etninės kultūros temomis: „Tradicinė lietuvių mityba“ ir „Kalendoriniai lietuvių papročiai“. Daugiau dėmesio buvo skirta ką tik lietuvių atšvęstai šv. Velykų šventei, studentai susidomėję klausėsi pasakojimų apie skirtingus kiaušinių marginimo būdus bei žaidimus su margučiais, žiūrėjo vaizdo filmą šia tematika. Dalyvauta pradedančiųjų grupės lietuvių kalbos paskaitose, kur studentai dirbo mažomis grupėmis, jie buvo mokyti lietuvių fonetikos ir taisyklingos tarties.

Su lietuvių kalbos ir kultūros dėstytoja dr. Eiko Sakurai ir tarptautinių ryšių koordinatore dr. Yumiko Tatsumi kalbėtasi apie glaudesnį Tokijo užsienio studijų ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, apie studijų plėtojimą.

Balandžio 16 d. lankytasi Lietuvos ambasadoje Japonijoje. Tą dieną čia rinkosi Japonijos lietuvių bendruomenė. Bendruomenės nariams papasakota apie Atvelykio šventę, žaisti bendri žaidimai. Lietuvių bendruomenės vaikams surengtas gražiausių margučių konkursas, margučių ridenimo, nešimo, mėtymo ir kitos varžybos, padedančios nepamiršti lietuviškų tradicijų ir mažuosius bendruomenės narius skatinančios susipažinti ir bendrauti lietuvių kalba.

Nuotraukos J. Macijauskaitės-Bondos, G. Barkauskaitės ir L. Anglickienės. Pirmoje VDU dėstytojos su Tokijo užsienio studijų universiteto dėstytojomis Eiko Sakurai ir Yumiko Tatsumi.