Dėstytoja iš Latvijos pristatė skaitmeninius latvių kalbos mokymosi resursus

„Mokytis latvių kalbos lietuviams yra lengva, o latgaliečių kalbos – dar lengviau“, juokavo Rėzeknės technologijų akademijos docentė dr. Antra Kliavinska (Antra Kļavinska), vasario pabaigoje viešėjusi Vytauto Didžiojo universiteto Humanitariniame fakultete ir lietuvių filologijos studentams pristačiusi skaitmeninius latvių kalbos mokymosi ir analizavimo resursus, tekstynų ir žodynų įvairovę. Didžioji jų dalis prieinama Latvijos skaitmeninę humanitariką apibendrinančiame portale Digital Humanities.

Dr. A. Kliavinska gerai pažįstama VDU HMF Letonikos centrui ir kitiems universiteto humanitarams, ji Rėzeknėje ilgą laiką dėstė lietuvių kalbą latvių filologijos studentams, be to, kartu su kolegomis kūrė latvių kalbos mokinių tekstyną. Šiuo metu ji latvių kalbą dėsto užsieniečiams, tad gerai žino, kokios kalbos mokymosi klaidos būdingos skirtingų kalbų vartotojams. Paskaitos metu studentai galėjo ir patys pabandyti ištaisyti būdingiausias prisistatymo sakinių klaidas ir įsitikinti, jog klaidų nedaro tik tas, kuris nesimoko kitų kalbų ir nebando jomis kalbėti.

Dėstytoja A. Kliavinska atvyko iš Latgalos – savitą kultūrą, kalbą, rašto tradicijas turinčio krašto, kuris istoriškai susijęs ir su Lietuva, iš kitų Latvijos regionų išsiskiriantis katalikų dauguma bei daugiatautiškumu. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Latgaloje dirbo daug lietuvių kunigų, o ir mūsų kalbos turi daug panašumų. Anot A. Kliavinskos, dėl latgaliečių rašto kalbos statuso vis dar yra diskutuojama, ji yra naudojama ne tik neformaliosios kalbos kontekstuose, bet ir regiono žiniasklaidoje, ja leidžiamos ne tik latgaliečių autorių knygos, bet ir klasikos vertimai, kuriamos dainos, spektakliai. Vystomi ir šiuolaikiniai latgaliečių kalbos tyrimai – yra formuojamas rašytinės ir sakytinės kalbos tekstynas bei taisyklingos rašybos instrumentai.

VDU Humanitarinių mokslų fakultetą ir Rėzeknės technologijų akademiją sieja ne tik bendrai vykdyti projektai (pavyzdžiui, Lietuvių-latvių-latgaliečių kalbų žodynas ar Lietuvių ir latvių kalbų lygiagretusis tekstynas), bendros studentų ekspedicijos, bet ir Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis, sudaranti sąlygas pažinti šį kraštą artimiau bei mokytis latvių kalbos. O pradėti mokytis galima ir Vytauto Didžiojo universitete.