Broniaus Bieliuko vardo stipendija

Lietuvių fondo (LF) JAV administruojamas Broniaus Bieliuko stipendijų fondas ir VDU Lietuvių išeivijos institutas skiria stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

Lietuvių išeivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko vardinė stipendija skiriama Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnologijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos, politologijos ir teisės krypčių studijų studentams.

Stipendija yra vienkartinė, neskiriama tam pačiam asmeniui antrą kartą.

Konkurso stipendijai gauti tvarka bei sąlygos

Stipendijos tikslas – remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje.

Pagrindiniai stipendijos skyrimo kriterijai:

  • pažangumas – stipendija skiriama gerai besimokantiems studentams;
  • aktyvus dalyvavimas studentiškoje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje;
  • privalumas būtų domėjimasis lietuvių išeivijos istorijos ir kultūros procesų tyrimais.

Studentus stipendijai rekomenduoja universiteto bendruomenė.

Kandidatus stipendijai gali siūlyti:

  • Studentai (formalios ir neformalios studentų grupės, klubai);
  • Akademinės bendruomenės nariai (katedros, centrai, dėstytojų grupės).

Siūlant kandidatus stipendijai prašome pateikti išsamų ir argumentuotą rekomendacinį raštą (kuriame išsamiai pristatomas kandidatas ir argumentai, už ką jis siūlomas stipendijai) su rekomenduojančiųjų asmenų parašais.

Gautus siūlymus svarstys Lietuvių išeivijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto sudaryta stipendijų skyrimo komisija, kuri atrinks ir rekomenduos kandidatus B. Bieliuko vardinei stipendijai.

Siūlymus ir rekomendacijas prašome iki 2021 m. gruodžio 1 d. siųsti el. paštu:

alisija.rupsiene@vdu.lt arba daiva.dapkute@vdu.lt

 

Smulkesnė informacija teikiama:
Lietuvių išeivijos institute
Tel. (8-37) 327839
el. paštas: daiva.dapkute@vdu.lt