Audriaus Plioplio kūrybos paroda „Minties blyksniai“

Nuo gegužės 8 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje ( S. Daukanto g. 25, III aukštas veikia Čikagoje gyvenančio gydytojo neurologo Audriaus V. Plioplio dailės darbų paroda „Minties blyksniai“. Parodoje eksponuojamus darbus dailininkas yra padovanojęs Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutui.

Audrius Plioplys gimė ir užaugo Kanadoje, Toronte, vėliau persikėlė į JAV. Baigęs medicinos studijas Čikagoje jis dirbo ne tik ligoninėse, specializavosi neurologijoje, bet ir pradėjo kurti savo neįprastus paveikslus, kurių pagrindu tapo neurologinių smegenų impulsų nuotraukos. Gydytojo kuriamas menas atspindėjo ir jo neurologijos tyrinėjimus. 1976-1979 m. A. Plioplys studijavo dailę. Kaip tik šiuo laikotarpiu medicina liko nuošalyje. Pats Plioplys yra sakęs, kad reikėjo galvoti ir apsispręsti, ką daryti, kurią sritį rinktis. Gavęs darbą ir pradėjęs dirbti Mayo klinikoje, jis suprato, kad neurologo darbą ir meną galima suderinti. Jis pasakoja: „Manyje įvyko lūžis – aš netikėtai supratau, jog neprivalau meno atskirti nuo savo specialybės. Tuos dalykus galima savitai sujungti į vieną, nes tai nėra du skirtingi pasauliai, tai gali būti vienas.(…) Nuo tada jau daugiau nei trisdešimt metų kuriu savo neokonceptualųjį meną. Mano viduje atsirado harmonija, susijungė dvi mano vidaus svarbiausios dalys – menas ir medicina“.

Audrius Plioplys surengė 31 meno parodą JAV, taip pat ir Lietuvoje. Jo darbai yra įtraukti į 84 tarptautinių parodų katalogus. 2011 m. dailininkas iniciavo S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus projektą „Hope and Spirit“ („Nepalaužta dvasia“), skirtą 70 metų Stalino represijų sukakčiai atminti. Paties dailininko sukurtas šviesos skulptūrų ciklas „Sibiro sielos“ tapo bendros ekspozicijos dalimi. S. Balzeko lietuvių kultūros muziejus išrinko Audrių Plioplį Metų žmogumi.

Parodoje yra eksponuojami A. Plioplio darbai apima ne vieną jo kūrybos ciklą, jie yra atlikti skirtingomis technikomis, darbų pavadinimai aktualizuoja įvairias temas. Tačiau visus dailininko darbus sujungia ekspresyvi raiška, minties dinamika, ryškus koloritas. Parodos autorius atvyksta į Lietuvą ir dalyvaus parodos uždarymo renginyje, kuris vyks gegužės 22 d. 17.30 val.