Absolvenčių praktika Argentinos lietuvių bendruomenėje

Kiekvienais metais Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) ir VDU skelbia konkursą studentams bei būsimiems absolventams atlikti tarptautinę praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse. Šia galimybe 2023 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais pasinaudojo Italistikos ir romanų kalbų programos absolventės Lidija Cibulskaitė ir Paulina Inkrataitė išvykdamos į tolimąją Argentiną. Kviečiame skaityti absolvenčių parengtą straipsnį ir paganyti akis po egzotišką nuotraukų galeriją!

Universitete renkantis mainų ar praktikos vietas, populiariausios vis dar išlieka šalys Europoje, tačiau visada verta nepabijoti atstumo ir pamąstyti apie tolimesnes kryptis. Mūsų manymu itin svarbu kurti ryšius su kuo didesne pasaulio dalimi, bendradarbiauti, dalintis, atrasti skirtingas kultūras, kalbas, gyvenimo būdus, siekiant vieni kitų supratimo, vienybės, daugiakultūriškumo, kaip vienos iš valstybės stiprybių, sklaidos. Tuo labiau, jog pasauliniame kontekste mes vis dar esame pakankamai maži, neatrasti, todėl jaučiame dar didesnę pareigą garsinti Lietuvą už jos ribų.

Pabaigus studijas universitete pasinaudojome Švietimo mainų paramos fondo skelbiamu konkursu atlikti praktiką lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje ir taip išvykome keturiems mėnesiams į Argentinos lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos lituanistinę mokyklą „Mindaugas“. Rugsėjo – gruodžio mėnesiais bendruomenėje vedėme lietuvių kalbos pamokas, organizavome lietuviškos virtuvės, kultūrines dirbtuves, visi norintys galėjo praktiškai išmėginti vilnos vėlimo techniką, prisiliesti prie tradicinių patiekalų gamybos. Aplankytos ir kitos bendruomenės, sudalyvauta jų organizuojamuose renginiuose. Praktikos pabaigoje „Mindaugo“ draugijos metų uždarymo šventei parengėme pristatymą apie lietuvius, garsinančius Lietuvą už šalies ribų, taip atkreipiant dėmesį į tokių bendruomenių svarbą, jų veiklų reikšmę.

Argentina, bei kitos Lotynų Amerikos šalys dar yra pakankamai neįvertintos. Daugelis lietuvių net nesusimąsto, jog kažkur Pietų Amerikos žemyne taip pat puoselėjamos lietuvių tradicijos, papročiai, mokomasi lietuvių kalbos, atstovaujama mūsų šalis įvairiuose renginiuose. Lankant lietuvių bendruomenes Argentinoje, sutikome ne vieną žmogų, savo meilę ir atsidavimą Lietuvai išreiškiantį net stipriau nei kai kurie mūsų tautiečiai, gyvenantys šalyje.

DRAUGIJOS ISTORIJA

Lietuvių emigracija į Argentiną prasidėjo apie 1914 m., bėgant iš šalies dėl karo. Argentiną matydami kaip perspektyvią šalį pirmieji emigrantai pradėjo kviesti savo šeimas taip pat persikelti čia. Didžioji dauguma įsikūrė Beriso miestelyje, kur dirbo mėsos kombinatuose. Gyvenant tolimoje šalyje lietuviai jautė poreikį burtis į grupes ir 1931 metų kovo 29 dieną buvo įkurta lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugija „Mindaugas“ kaip lietuvių susitikimo vieta, siekiant išsaugoti savo kultūrą, papročius, tradicijas. Taip pat pradėjo veikti lituanistinė mokykla, kurią galėjo lankyti lietuvių vaikai.

Šiomis dienomis draugijos nariai ir toliau vykdo savo steigėjų tikslus, kurie yra išsaugoti ir perduoti lietuvių kultūrą ir papročius per šokius, dainas, maistą ir tradicijas, atsivežtas iš tolimos šalies. „Mindaugas“ yra vienintelė lietuvių bendruomenė Argentinoje, turinti savo chorą, atliekantį platų lietuviškų dainų repertuarą. Be to, bendruomenės nariai šoka jungtiniame trijų lietuvių draugijų šokių kolektyve „Perkūnas“, o artimiausiuose planuose numatyta suburti ir anksčiau turėtą vaikų šokių kolektyvą. Žinoma, vyksta ir lietuvių kalbos pamokos, kurių tikslas – išlaikyti gyvą tarpkultūrinį bendravimą, ryšį su savo šaknimis. Iš kartos į kartą siekiama perduoti saugomą lietuvišką paveldą, savo protėvių atminimą.

VISAPUSIŠKAI VERTINGA PATIRTIS

Per keturis mėnesius, praleistus svetur, ne tik dalinomės savo žiniomis, kalba, bet ir gavome labai daug atgal. Nors Argentina negali pasigirti itin gera politine bei ekonomine situacija, mes turėjome progą  patirti ir šios šalies gražiąsias puses. Didžiausią įspūdį paliko žmonių šiluma, paprastumas, mandagumas. Nesvarbu, ar matai žmogų pirmą kartą, visada esi sutinkamas su šypsena ir bučiniais į žandus, o bendravime, kūno kalboje jaučiamas laisvumas, pasitikėjimas, nėra mums būdingo susikaustymo. Iš jų tikrai galima pasimokyti gyventi atviresne širdimi. Kiekviena pažintis, užmegzta draugystė paliko šiltus prisiminimus, norą ir toliau puoselėti ryšį.

Turėjome galimybę pakeliauti tiek po Argentinos pietus, tiek po šiaurę, pamatyti kiek vienoje šalyje telpa skirtingų gamtos stebuklų, įvairaus klimato, gražių, jaukių miestelių, tradicijų, kalbos variacijų. Džiaugiamės, jog gavome progą išgirsti ir pramokti ispanų kalbos Argentinos tarmės, kuri išties skiriasi nuo ispanų kalbos, kurią paprastai girdime Europoje. Buvo įdomu pažinti visai kitokią kultūrą, gyvenimo būdą, ragauti, bei pačioms gaminti jų tradicinius valgius, atrasti „Matės“ arbatos gėrimo kultūrą, ir iš viso to parsivežti tam tikrus išmoktus dalykus su savimi į Lietuvą.

ŠALIŲ PARTNERYSTĖ

Argentinos lietuviai taipogi nepraleidžia galimybės pasinaudoti Švietimo mainų paramos fondo suteikiamomis stipendijomis studijuoti Lietuvoje, lankyti lietuvių kalbos kursus pasirinktuose universitetuose. Kiekvienais metais turime atvykstančių į Lietuvą, kas dar labiau stiprina draugystę tarp šalių. Šie mainai gali būti puiki proga ir kitiems bendriems projektams vykdyti tarp šalių, dar glaudžiau palaikyti ryšius ateityje.

„Mindaugo“ bendruomenė visada laukia turinčių įvairių idėjų, edukacijų pasiūlymų, iniciatyvių žmonių. Svarbiausia noras būti to dalimi, vidinė motyvacija. Visa tai draugijai padeda išlikti, tęsti savo veiklą su naujomis perspektyvomis, idėjomis, pritraukti narių ir, žinoma, išlaikyti lietuvybę, garsinti Lietuvą svetimame krašte.

Daugiau susipažinti su bendruomene ir jos veiklomis galite Instagram ir Facebook paskyrose. 

Humanitarinių mokslų fakultetas primena, kad ir Jūs galite aplikuoti tarptautinei praktikai lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse. Daugiau informacijos adresu https://stipendijos.lt/.