27-oji mokslinė, tarpdalykinė konferencija GALIOS IR RIBOS KAUNO MIESTE

Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno istorijos centras kviečia skaityti pranešimus 27-ojoje kasmetinėje, mokslinėje, tarpdalykinėje Kauno tyrimams skirtoje konferencijoje GALIOS IR RIBOS KAUNO MIESTE. Konferencija vyks 2023 m. gegužės 4–5 d.

Miesto gyventojai susiduria su įvairiomis valdymo ir tarpusavio santykių reguliavimo tradicijomis. Iš vienos pusės, miesto piliečiai patys formuoja savo miesto savivaldą ir reguliuoja kitų sluoksnių gyvenimą mieste, iš kitos pusės, yra įtakojami valstybinių institucijų bei teisės sistemų. Kauno mieste amžių bėgyje kaupėsi įvairūs galios centrai, kiekvienas jo gyventojas turėjo nemažai laisvių ir saviraiškos galimybių, bet taip pat buvo apribotas valdžios sprendimų, galiojusių teisės aktų, bendruomeninių papročių, kultūrinių tradicijų ar netgi stereotipų. Neretai miestiečiai priešindavosi, jų nuomone, neteisėtiems valdžios veiksmams, žmogiškųjų teisių apribojimams. Kita vertus, pasitaikydavo atvejų, kada Kauno gyventojai patys ribojo kitų asmenų teises, konfliktavo ir ginčijosi tarpusavyje.

Šiemetinėje tradicinėje Kauno tyrimams skirtoje konferencijoje kviečiame įvairių sričių tyrėjus (istorikus, teisininkus, politologus, filosofus, etnologus, kalbotyrininkus, literatūrologus, menotyrininkus, sociologus, psichologus, etc.) apmąstyti, kaip keitėsi galios santykiai Kauno mieste ir regione, kas įtakojo gyventojų tarpusavio santykius, kokias jie kūrė savitarpio bendravimo ir pagalbos sistemas, kaip suvokė savo laisvių ribas, dėl kokių priežasčių konfliktavo ir kaip sprendė tarpusavio nesutarimus. Konferencijos metu gali būti analizuojamos įvairių Kauno organizacijų ar bendruomenių kūrimosi, veikimo, tarpusavio santykių, problemų sprendimo tradicijos, valdymo institucijų istorijos. Būtų siekiama suprasti, kaip įvairių sluoksnių Kauno gyventojai suvokė savo laisves, pareigas ir atsakomybes, kaip jomis dalinosi, jas prarasdavo ir vėl įgydavo amžių eigoje, kaip miesto erdvėje buvo derinami skirtingi gyventojų interesai, kokias tai keldavo problemas ir kaip jos buvo sprendžiamos.

Tradiciškai pranešimų lauksime ir kitomis Kauno miesto bei regiono istorijos temomis, kurioms bus skirta atskira sekcija. Todėl visus kviečiame pasidalinti savo naujais bet kurio laikotarpio miesto ir krašto istorijai aktualiais tyrimais.

Paraiškas dėl dalyvavimo konferencijoje prašome siųsti Ingai Puidokienei iki 2023 m. kovo 20 d., el. paštas: inga.puidokiene@vdu.lt

Maloniai prašome nurodyti savo vardą, pavardę, mokslo laipsnį, atstovaujamą instituciją, kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefono nr.), siūlomo pranešimo pavadinimą ir pateikti iki 1000 spaudos ženklų apimties pranešimo santrauką.