25-oji Kauno istorijos konferencija: Kaunas negandų metais

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras kviečia skaityti pranešimus 25-ojoje jubiliejinėje mokslinėje Kauno tyrimams skirtoje konferencijoje Kaunas negandų metais.
Konferencija vyks 2021 m. rugsėjo 23–24 d. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 15 d.

Laikmečio aktualijos, COVID-19 pandemijos akivaizda kviečia atsigręžti į sudėtingus Kauno miesto ir regiono gyvavimo momentus bei permąstyti visuomenės santykius su traumine patirtimi, įvertinti gyventojų elgsenas miestą kamavusių kataklizmų laikotarpiais, nustatyti įvairių stichinių nelaimių (potvyniai, gaisrai, badmečiai), epidemijų (maras ir kt. ligų protrūkiai), politinių suiručių (karų, sukilimų padariniai), socialinių konfliktų (nusikaltimai, prevencijos ir bausmės), kultūrinių nesusikalbėjimų (sugyvenimo, tolerancijos problematikos), žmogaus asmeninių neigiamų patirčių (traumos, savižudybės, etc.) poveikį miesto ir viso krašto gyvenimui, kaip kataklizmų sukeltos įtampos atsispindi meno kūriniuose (literatūra, architektūra, dailė, etc.), tautosakoje, kokiais būdais stengiamasi kovoti, organizuotai ar pavieniui, su žmogų ištikusiomis negandomis. Tikimės sulaukti įvairiapusių svarstymų šia blogio Kaune problematikos tema, kuri prisidėtų prie geresnio miesto bendruomenės ir jos santykio su praeitimi pažinimo.

Kviečiame teikti paraiškas istorikus, filosofus, antropologus, literatūrologus, menotyrininkus, sociologus, politologus, psichologus, teologus ir kitų mokslo šakų atstovus, bei bandyti atsakyti į klausimus, kaip jaučiasi žmogus nestandartinių potyrių akivaizdoje, kokios praeities pamokos galėtų padėti įveikti dabarties pandemijos iššūkius, o galbūt jau būtų galima įvertinti šiandieninės pandemijos poveikį miesto gyventojams.

Tradiciškai pranešimų lauksime ir kitomis Kauno miesto bei regiono istorijos temomis, kurioms bus skirta atskira sekcija. Todėl visus kviečiame pasidalinti savo naujais bet kurio laikotarpio miesto ir krašto istorijai aktualiais tyrimais.

Paraiškas dėl dalyvavimo konferencijoje prašome siųsti Ingai Puidokienei, el. paštas: inga.puidokiene@vdu.lt. Maloniai prašome nurodyti savo vardą, pavardę, mokslo laipsnį, atstovaujamą instituciją, kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, telefono nr.), siūlomo pranešimo pavadinimą ir pateikti apie 1000 spaudos ženklų apimties pranešimo santrauką. Dalyvio anketa.

Priklausomai nuo aplinkybių, konferencija vyks gyvai arba nuotoliniu būdu.