24-oji Kauno istorijos konferencija nukeliama į rugsėjo mėnesį

VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kauno istorijos centras, tęsdamas Kauno istorijos mokslinių konferencijų tradiciją organizuoja 24-ąją kasmetinę konferenciją. Dėl korona viruso konferencija nukeliama ir vyks 2020 m. rugsėjo 17 – 18 dienomis.

Pagrindinė šių metų konferencijos tema – atminties kultūra, susijusi su miesto praeities reprezentacijomis, peržengiančiomis akademinės sferos ribas. Šiai temai aktualiomis tampa tiek institucionalizuotos miesto istorijos reprezentavimo struktūros – muziejai, archyvai, bibliotekos, galerijos bei kitos praeities artefaktų saugojimo institucijos, viešosios memorialinės ar kitokio pobūdžio miesto istorijai aktualios erdvės, tiek populiariosios kultūros formos, konstruojančios ir palaikančios miesto praeities vaizdinius – miesto šventės, festivaliai bei kitos istorinio pobūdžio pramogos, istorinės tematikos publicistika, žmonių tarpe cirkuliuojantys  pasakojimai – vadinamosios „miesto legendos“, į miestiečių nostalgiją orientuoti verslo sprendimai, siūlant prekes ir paslaugas, įvairių draugijų ar socialiniuose tinkluose egzistuojančių grupių veikla, populiarinant miesto istoriją ir t.t. Pranešimuose dėmesys galėtų būti teikiamas ir atminties kultūros kūrėjams, atskleidžiant jų išskirtinį vaidmenį miesto praeities vaizdinių kūrimui bei atminties politikos problematikai, padariusiai reikšmingą įtaką miesto istorijos reprezentacijos raidai skirtingais laikotarpiais. Savo vietą konferencijoje galėtų atrasti ir pranešimai, kuriuose aptariami naujųjų medijų pagalba kuriami miesto praeities vaizdiniai bei jų sklaida virtualioje erdvėje.

Kviečiame teikti pranešimus ne tik istorikus, kultūros, literatūros ir meno tyrėjus bei kitų socialinių bei humanitarinių mokslų atstovus, bet ir archyvų, muziejų, galerijų, bibliotekų, įvairių paveldo institucijų darbuotojus, privačius kolekcininkus ir draugijų narius. Tikimės sulaukti įvairiapusių atsakymų į iškeltus klausimus, kurie prisidėtų prie geresnio miesto bendruomenės ir jos santykio su praeitimi pažinimo.

Pranešimų lauksime ir kitomis Kauno miesto bei regiono istorijos temomis. Todėl visus kviečiame pasidalinti savo naujais, bet kurio laikotarpio miesto ir krašto istorijai aktualiais tyrimais.

Siūlomas pranešimų temas iki 2020 m. rugpjūčio 2 d. prašome siųsti Ingai Puidokienei, el. paštas: inga.puidokiene@vdu.lt

Siunčiant paraišką prašome nurodyti savo vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, kontaktinius duomenis (el. pašto ardesas, telefono nr.), pranešimo pavadinimą ir pateikti apie 1000 spaudos ženklų apimties pranešimo santrauką.