VDU studentų draugija „Šauksmas“

Po pusmečio darbų VDU studentų draugija „Šauksmas“ išleido naują studentų žurnalą. Jau 3 metus internete einantis www.sauksmas.net nuo šiol atsiras ir popieriuje.

Tai gera proga ne tik pasidžiaugti retu spausdintiniu studentų žurnalu, bet ir patiems suskubti prisidėti prie leidinio kūrimo. „Šauksmas“ laukia: satyros tekstų, pašiepiančių studentų ar nacionalines aktualijas; studentų ar bendrų kultūros apžvalgų, reportažų; straipsnių apie studentų politiką; vertimų apie studentijos reikalus. Redakcija vertina aiškius ir originalius darbus, kurie atskleidžia nepagražintą studentų gyvenimo realybę ir ne tik informuoja, bet ir suteikia skaitymo malonumą.

Visus norinčius bendradarbiauti, žurnalo redakcija kviečia rašyti adresu redakcija@sauksmas.net.

Tuo tarpu kviečiame susipažinti su „Šauksmo“ žurnalo vizija ir tuo, kaip studentiškos spaudos užvadinius supranta jo redakcija.

Ko mes siekiame

Gyventi ir triukšmingai gyventi visada buvo lietuviškos studentijos ambicija. Taip XX amžiaus viduryje teigė vienas lietuvių studentų būrelis pradėdamas savo spaudos skiltį. Ši prielaida tarp įvairių tautų studentų yra grįsta tuo, kad studentai dažniausiai yra atsakingi tik už save ir dar nėra priklausomi nuo nuosavybės, formalių organizacinių saitų, karjeros kelio – tai sukuria ypatingai patrauklų jauno gyvenimo stilių. Jis drąsus, maištingas ir kupinas naujų ateities vizijų.

Teigti šiandienos studentiją esant būtent tokia būtų per drąsu. Tačiau mes siekiame, kad tai vėl taptų tiesa. Didžiąją dalį savo pastangų prieš kelerius metus užgimęs Šauksmo judėjimas kreipia būtent šia linkme. Siekiame grąžinti politiką į studentų savivaldą, keliame opias studentų socialines problemas ir norime, kad studentų balsas būtų girdimas visuomenėje tiek pat dažnai, kiek tai buvo įprasta pastaraisiais šimtmečiais.

Ištraukti vieniems kitus iš duobės nėra paprasta. Neįmanoma nepastebėti akademinio gyvenimo apatijos. Užtrukusi pandemija tik dar labiau sustiprino nusivylimą prastomis dėstytojų darbo sąlygomis, studentų pervargimą besiplėšant tarp darbo bei studijų ir jo nulemtą menką visuomeninį angažuotumą.

Matyt, praėjo tie laikai, kuomet studentams buvo gero tono ženklas sakyti, kad mes pakeisime pasaulį. Bet vis dar tikime, kad studentija ir jaunimas turi autentišką žvilgsnį į pasaulį. Visų pirma, autentišką žvilgsnį į pačius save ir tai, kas mums labiausiai rūpi.

Šie pasakojimai apima mūsų studentiškos savivaldos patirtis ir gebėjimą organizuotis, mūsų pirmąsias kūrybines ambicijas, visuomenės ir kultūros reiškinių refleksiją jauno žmogaus akimis, ir tuos dalykus, kurių reikšmės neįmanoma pervertinti – klimato kaitą, socialinę nelygybę ir visuomeninio audinio kūrimą – tai mūsų kartai likimo mesti iššūkiai

Elektroninis Šauksmo žurnalas jau kelerius metus skleidžia šiuos jaunatviškus balsus. Nuo šiol to imsimės ir tradicine popierine forma.

Verta atsakyti į klausimą, kaip gi reiškiasi spaudos studentiškumas? Iš vienos pusės, jau pats faktas, kad leidybos imasi studijuojantys suteikia leidiniui tam tikrą ypatybę ir išskiria leidinį iš kitos spaudos. Kita vertus, spaudos studentiškumas reiškiasi ir per dėmesį skiriamą temoms, kurios įdomios tik studentams ir kurių niekas kitas už mus neaptars. Praktiškai tai reiškia, kad spaudos studentiškumas stovi ant dviejų bėgių: tai, kas studentų parašyta, nors ir nebūtinai apie studentiškus reikalus, ir tai, ką apie studentiškus reikalus rašo nebūtinai studentai.

Be istorinio matmens ir tradicijos, šiandien studentiška spauda turi rimtų, ne tik universiteto, bet ir platesnius visuomenės reikalus liečiančių uždavinių. Visų pirmiausia studentų spauda yra vieta, kur mokomasi. Stebėti ir aprašyti, maketuoti ir redaguoti, atsirinkti, kas verta spausdinto žodžio dėmesio, o ką geriau palikti nutylėtą – tai svarbūs įgūdžiai ne tik tiems, kurie ateityje planuoja aktyviai imtis plunksnos. Šitaip studentiška spauda pradeda ugdyti išmanantį skaitytoją, kuris išėjęs iš universiteto žinos, ko reikalauti iš nacionalinės žiniasklaidos.

Antrasis studentiškos spaudos uždavinys šiandien yra imtis svarbiausių studentų temų. Kadangi universitetams laiduojama autonomija, jie turi savo savivaldą. Čia, kaip ir bet kurioje kitoje politinėje sistemoje, net ir pačioje mažiausioje, turi veikti ketvirtoji valdžia. Todėl viena svarbiausių temų studentų spaudai – akyla universiteto administracijos, bet ir studentų savivaldos sprendimų ir veiksmų priežiūra.

Dar viena svarbi mūsų spaudos tema – atskleisti nepagražintą studentų gyvenimo realybę. Per paskutinius 30 metų Šauksmo žurnalas nėra pirmas studentiškos spaudos bandymas. Tačiau iki šiol ėję studentiški leidiniai, be kelių išimčių, daugiausiai dėmesio skirdavo pagražintai, gerajai akademinio gyvenimo pusei. Visgi padorios spaudos tikslas turėtų būti atsakingai kelti į viešumą bendruomenės problemas ir tapti vieta, kur galėtų būti tariamasi dėl jų sprendimų.

Nors šie uždaviniai skamba gan rimtai, ne ką mažiau svarbi ir paskutinė šio leidinio pasirodymo priežastis – leisti spaudą yra tiesiog smagu. Kiekvienas savais būdais bando sugaudyti iš rankų slystantį prasmės jausmą. Juk universitetinis amžius toli gražu neturi būti vien kančia, egzaminai ir nerimas. Tad imkite Šauksmą ir skaitykite, mieli bičiuliai. Lauksime atsiliepimų, teigiamų nuomonių ir prieštaravimų. Tebūnie popierinio Šauksmo pasirodymas dar vienas paraginimas patiems išlieti savo mintis raštu.

Martynas Butkus, Gabrielė Čičelytė, Domas Lavrukaitis, Ineta Šuopytė, „Ko mes siekiame“, Šauksmas, nr. 1 (2022 pavasaris), p. 3.

SKAITYTI ŽURNALĄ

Žurnalo leidybą parėmė VDU Šalpos valdyba.