Priėmimas į magistrantūros studijas VDU

Vytauto Didžiojo universitetas nuo gegužės 2 dienos skelbia priėmimą į daugiau nei 60 magistrantūros studijų programų. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo su užsienio partneriais, studijų programų, vykdomų anglų kalba ir kitų studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų programų.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Prašymus galima pateikti iki birželio 27 d. 24 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Birželio 28 dieną vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, tik tiems, kurie kandidatuoja į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Birželio 28 d. 10 ir 16 val. vyks diagnostinis anglų kalbos testas tiems, kurie yra baigę kitas aukštąsias mokyklas ir jei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytas būtinas akademinės anglų kalbos kalbos lygis ir stojantysis nepatiekė anglų kalbos liudijančio dokumento. Pildydami prašymą stojantieji turi pažymėti dieną ir laiką, kuriuo metu pageidauja atlikti diagnostinį anglų kalbos testą.

Stojantieji į Muzikos akademijos magistrantūros studijų programą Atlikimo menas iki birželio 18 d. 12 val. turi pristatyti pasiekimų portofolio ir dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose (birželio 3 -12 dienomis), jei nėra VDU absolventai.

 Visą informaciją apie 2019 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia

Priėmimas į ištęstines (podiplomines) magistrantūros ir vientisųjų studijų aukštesniųjų kursų studijas

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo priėmimą ir į valstybės nefinansuojamas ištęstinės formos magistrantūros (podiplomines) studijas, kurios skirtos asmenims, siekiantiems tobulinti kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ar persikvalifikuoti.

Šios studijos organizuojamos orientuojantis į studijuojančiųjų poreikius, darbo rinkos reikalavimus, o studijų grafikas sudarytas taip, kad būtų patogu dirbantiems asmenims. Sėkmingai baigus šias studijas, išduodamas įgytą laipsnį patvirtinantis magistro diplomas. Prašymai priimami internetu iki rugpjūčio 20 d. 

Priėmimą į ištęstines magistrantūros (podiplomines) ir vientisąsias studijas vykdo:

  • VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas (Verslo entreprenerystės bei Marketingo ir pardavimų studijų programos);
  • Gamtos mokslų fakultetas (Aplinkosaugos organizavimo, Biocheminės analizės, Molekulinės biologijos ir biotechnologijų, Taikomosios biotechnologijos studijų programos);
  • Socialinių mokslų fakultetas (Švietimo vadybos, Mokyklinės psichologijos, Sveikatos psichologijos, Organizacinės psichologijos, Socialinio darbo studijų programos);
  • Teisės fakultetas vykdo priėmimą į podiplomines Teisės vientisąsias studijas.

Priėmimas į papildomąsias studijas

Vykdomas priėmimas į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas, kurios skirtos norintiems studijuoti magistrantūros studijose, tačiau neturintiems priėmimo sąlygose nurodyto išsilavinimo. Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu iki rugpjūčio 20 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedelio kopijas. Įvertinę stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas:

  • VDU Studijų departamentas
  • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 963
  • El. paštas studijos@vdu.lt